InBalans

InBalans is de uitgebreide variant van InDialoog. Een bewezen effectieve methode voor het voeren van een veilige dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. InBalans is ideaal voor (zorg)organisaties die aan het begin staan van het verbeteren van het organisatieklimaat.

In gesprek over gezond werken

Hoge werkdruk, toenemende mate van agressie naar zorgpersoneel en een verstoorde werk-privé balans vormen specifieke risico’s voor zorgmedewerkers. Er is een bovengemiddeld hoog ziekteverzuim en hoge uitstroom, waardoor de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan. InBalans is een bewezen effectieve aanpak die gezond werken in de zorg stimuleert. Alle lagen van de organisatie gaan met elkaar in gesprek. Teams zoeken zelf naar oplossingen en gaan, samen met bestuurders, over tot concrete actie om gezonder en veiliger te kunnen werken.

InBalans voor de ggz

InBalans hebben we samen met creatief bureau InHealth ontwikkeld voor de ggz. Organisaties in de ggz kunnen via het O&O-fonds subsidie aanvragen. Er is nog ruimte voor 3 organisaties.

Voordelen van InBalans

  • Een duurzaam gezondere werkomgeving
  • Meer betrokken medewerkers
  • Bewezen lager ziekteverzuim
  • Gezonde en aantrekkelijke organisatie
  • Minder verloop en meer behoud
Foto Petra de Rijcke