Aanvragen Eigen risico compensatie van IZZ

Eigen risico compensatie

Heb je (post) covid opgelopen of PTSS-klachten door ongewenst gedrag, agressie en geweld op je werk in de zorg? Stichting IZZ vindt het onterecht als je daarvoor zelf zorgkosten moet maken. Daarom compenseren we eenmalig de kosten van het eigen risico (tot maximaal €385 per kalenderjaar) van zorgmedewerkers met de IZZ Zorgverzekering door CZ of VGZ. Bij post covid kun je elk kalenderjaar de Eigen risico compensatie aanvragen, met een verwijzing van je huisarts of specialist naar het programma Paramedische Herstelzorg.

Eigen risico compensatie aanvragen

Veelgestelde vragen over de Eigen risico compensatie

Wat houdt de Eigen risico compensatie in?

Deze regeling voor zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering compenseert het verplichte eigen risico van € 385 als

1. zorgmedewerkers covid hebben opgelopen door hun werk en daardoor hun eigen risico moeten aanspreken. Bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, medicijnen, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtiek.

2. zorgmedewerkers post covid hebben en op verwijzing Paramedische Herstelzorg krijgen, en daardoor hun eigen risico moeten aanspreken. Dit gaat om zorg als fysiotherapie, ergotherapie, diëtiek, etc. Dit herstelprogramma (van de overheid) loopt tot 1 augustus 2025.

3. zorgmedewerkers PTSS-klachten hebben door ongewenst gedrag, geweld of agressie tijdens  hun werk in de zorg, en daardoor hun eigen risico moeten aanspreken.

Voor wie is de Eigen risico compensatie?

De compensatie is bestemd voor zorgmedewerkers met de IZZ Zorgverzekering door CZ of VGZ die hun eigen risico moeten aanspreken voor zorgkosten gemaakt voor zorg voor (post) covid of PTSS klachten door ongewenst gedrag, agressie of geweld tijdens hun werk in de zorg.

Gepensioneerden en meeverzekerde gezinsleden, die niet in zorg werken, hebben geen recht op deze compensatie.

Hoe vaak mag ik de Eigen risico compensatie aanvragen?

De compensatie bedraagt 385 euro per kalenderjaar. 

Ik heb al het verplicht eigen risico betaald in verband met andere zorg, anders dan post covid of PTSS. Krijg ik nu wel compensatie?

Wanneer door andere zorg het eigen risico al is doorbelast, wordt dat deel in mindering gebracht op de Eigen risico compensatie. Voorbeeld: je breekt je voet. De kosten voor röntgenfoto’s, gips en de spoedeisende hulp bedragen € 550. Dit is geen zorg voor (post)covid of PTSS, dus er is geen compensatie (meer) mogelijk.

Kan ik over meerdere jaren een aanvraag indienen?

Ja, per persoon (een betalende IZZ verzekerde) mag je gebruikmaken van de Eigen risico compensatie, tot maximaal € 385 per kalenderjaar. Is je eigen risico over 2024 al door iets anders (gedeeltelijk) in rekening is gebracht? Dan wordt dat deel in mindering gebracht op de compensatie.

Welke voorwaarden zijn van toepassing op deze regeling?

Ik ben werkzaam in de zorg maar heb geen direct patiëntencontact. Kom ik ook in aanmerking voor deze compensatie?

Ja, de Eigen risico compensatie is voor iedereen die in de zorg werkt, ongeacht je functie.

Hebben meeverzekerde gezinsleden die niet in de zorg werken, ook recht op de Eigen risico compensatie?

Nee, de Eigen risico compensatie is alleen voor werkende zorgmedewerkers.

Ik ben gepensioneerd en heb een IZZ Zorgverzekering. Kom ik ook in aanmerking voor deze compensatie?

Nee, alleen personen die het moment van besmetting in de zorg werken, hebben recht op de compensatie.

Waarom biedt IZZ de Eigen risico compensatie aan?

IZZ vindt het als ledencollectief van de mensen in de zorg niet terecht dat zorgmedewerkers die mede door hun werk covid of post covid hebben opgelopen, hiervoor de rekening krijgen. Zo waren er - zeker in het begin - lang niet altijd voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar en kunnen veel zorgmedewerkers niet thuis werken om de risico’s op besmetting te beperken. Om zorgmedewerkers tegemoet te komen bieden we hen deze Eigen risico compensatie (ERC). 

Dat geldt vanaf 2024 ook voor PTSS-klachten door ongewenst gedrag, agressie en geweld tijdens het werk in de zorg. Zorgmedewerkers krijgen steeds vaker te maken met verbale en fysieke agressie op de werkvloer. De stress die hiermee gepaard gaat, kan op de lange termijn leiden tot PTSS. Specialistische hulp is in sommige gevallen noodzakelijk, maar over deze hulp betaal je het eigen risico van 385 euro. Agressie is te vinden onder patiënten, cliënten, familie of omstanders bij bijvoorbeeld een verkeersongeluk. Nog té vaak worden deze incidenten afgedaan als iets wat ‘erbij hoort’. Dat vinden wij absoluut niet het geval en daarom komen wij zorgmedewerkers tegemoet.

Waarom compenseert IZZ alleen het verplichte eigen risico van de basisverzekering?

Het verplichte eigen risico van € 385 per jaar van de basisverzekering is door de overheid vastgesteld en geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Je kan er niet voor kiezen om geen eigen risico te hebben. Je kan eigen risico wel vrijwillig verhogen in ruil voor extra premiekorting. De meeste mensen kiezen hier echter niet voor. De eventuele kosten van het hogere eigen risico zijn namelijk lager dan de premiekorting. Veel mensen kunnen of willen dit risico niet lopen omdat ze het niet kunnen betalen of bijvoorbeeld chronisch ziek zijn. IZZ vindt solidariteit belangrijk en compenseert daarom alleen het verplichte eigen risico en niet het vrijwillig eigen risico.

Wie betaalt de Eigen risico compensatie?

De Eigen risico compensatie wordt betaald uit de inkomsten en het eigen vermogen van Stichting IZZ. De zorgverzekeraars VGZ en CZ betalen hier niet aan mee en zijn niet betrokken bij deze regeling.