Hoe werkt de Aanvraag Eigen Risico Compensatie?

Heb jij COVID-19 opgelopen door je werk in de zorg? Wij vinden het onterecht als je daarvoor zelf zorgkosten moet maken. Daarom compenseert IZZ de kosten van jouw eigen risico (tot maximaal €385). Niet alleen in 2021, maar ook als je in 2020 een collectieve IZZ Zorgverzekering had, kom je in aanmerking voor deze compensatie regeling.  

De Eigen Risico Compensatie is onderdeel van het gratis IZZ Ledenpakket ZorgGezond en is bestemd voor zorgmedewerkers die getroffen zijn of worden door corona. Deze compensatie betreft alleen het verplichte eigen risico van de basisverzekering, die in het verlengde van een IZZ basisverzekering aan je is doorbelast door de zorgverzekeraar (CZ of VGZ). Je kunt een aanvraag doen nadat de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico bij je in rekening heeft gebracht. Voor de beoordeling van je aanvraag werken we samen met een onafhankelijk expert (met medisch beroepsgeheim).

Let op: De ERC is een éénmalige compensatie. Dien je aanvraag pas in nadat je behandeltraject is afgerond en je alle relevante facturen hebt ontvangen van je zorgverzekeraar. Alleen zo profiteer je van de maximale vergoeding van € 385.

Stap 1: Registreren aanvraag

Om een ERC aanvraag in te kunnen dienen, sluit je eerst een IZZ basisverzekering af bij CZ of VGZ. Heb je al een IZZ Zorgverzekering, dan kun je deze stap overslaan.

Stap 2 Beoordelen aanvraag

Voor de beoordeling van de aanvragen werkt IZZ samen met Van Ameyde Nederland, een onafhankelijke expert met medisch beroepsgeheim. Medische informatie uit je patiëntendossier wordt zodoende te allen tijde vertrouwelijk behandeld. De informatie-uitwisseling is rechtstreeks tussen jou en de beoordelaar. Je bent wel verplicht mee te werken, indien nodig, aan eventuele verdiepende onderzoeken zoals navraag bij je behandelaar, zorgverzekeraar of werkgever.

Stap 3 Afhandelen aanvraag

Na de beoordeling, ontvang je een e-mail met daarin de uitslag van de beoordeling. Bij toekenning maken we de compensatie (maximaal € 385) over op je IBAN bankrekeningnummer.

Veelgestelde vragen

Wat houdt de Eigen Risico Compensatie in?

Deze regeling voor zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering compenseert hun verplichte eigen risico van € 385 als zij COVID-19 hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moeten aanspreken. Bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname.

Hebben gezinsleden met een IZZ Zorgverzekering, die niet in zorg werken, ook recht op deze compensatie?

Nee, alleen personen die in de zorg werkzaam zijn hebben recht op de compensatie.

Ik ben gepensioneerd en heb een IZZ Zorgverzekering. Kom ik ook in aanmerking voor deze compensatie?

Nee, alleen personen die het moment van besmetting in de zorg werken, hebben recht op de compensatie.

Ik ben werkzaam in de zorg maar heb geen direct patiëntencontact. Kom ik ook in aanmerking voor deze compensatie?

Ja, de Eigen Risico Compensatie is voor iedereen die in de zorg werkt, ongeacht je functie.

Waarom biedt IZZ de Eigen Risico Compensatie aan?

IZZ vindt het als ledencollectief van de mensen in de zorg niet terecht dat zorgmedewerkers die mede door hun werk het risico hebben gelopen op een COVID-19 besmetting, hiervoor de rekening krijgen. Zo waren er -zeker in het begin- lang niet altijd voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar en kunnen veel zorgmedewerkers niet thuis werken om de risico’s op besmetting te beperken. Daarom bieden wij hen deze Eigen Risico Compensatie (ERC). 

Kan ik over zowel 2020 als 2021 een aanvraag indienen?

Nee de ERC is éénmalig over 2020 of 2021, tot maximaal € 385. Heb je in beide jaren zorgkosten door corona die ten koste gaan van je eigen risico? Of is je eigen risico over 2020 al door iets anders (gedeeltelijk) in rekening is gebracht?  Maak dan een keuze over welk jaar je de aanvraag doet.

Waarom compenseert IZZ alleen het verplichte eigen risico van de basisverzekering?

Het verplichte eigen risico van € 385 per jaar van de basisverzekering is door de overheid vastgesteld en geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Je kan er niet voor kiezen om geen eigen risico te hebben. Je kan eigen risico wel vrijwillig verhogen in ruil voor extra premiekorting. De meeste mensen kiezen hier echter niet voor. De eventuele kosten van het hogere eigen risico zijn namelijk lager dan de premiekorting. Veel mensen kunnen of willen dit risico niet lopen omdat ze het niet kunnen betalen of bijvoorbeeld chronisch ziek zijn. IZZ vindt solidariteit belangrijk en compenseert daarom alleen het verplichte eigen risico en niet het vrijwillig eigen risico.

Wie betaalt de Eigen Risico Compensatie?

De Eigen Risico Compensatie wordt betaald uit de inkomsten en het eigen vermogen van Stichting IZZ. De zorgverzekeraars VGZ en CZ betalen hier niet aan mee en hebben hier geen betrokkenheid bij.

Welke voorwaarden zijn van toepassing op deze regeling?

 

Vragenlijst Eigen Risico Compensatie:

Log in om gebruik te maken van dit ledenvoordeel

Inloggen