Mentaal fit

Om je werk in de zorg goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je lekker in je vel zit. Ook omdat  je werk juist mentaal het nodige van je vraagt. Laat je inspireren door onderstaande artikelen en ontdek wat jou het beste helpt om mentaal fit te blijven.

Hoge werkdruk in de zorg

Werknemers in de zorg ervaren een hoge werkdruk. Uit onderzoek van PGGM&CO en IZZ onder 2.000 zorgmedewerkers bleek 48% de werkdruk als hoog te ervaren. Eén op de drie respondenten verwachtte zelfs dat de werkdruk in de zorg dit jaar verder zou toenemen. Voor die werkdruk zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals covid, personeelstekorten en de oplopende zorgvraag door de vergrijzing.