Wie mag deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ?

Als je in de zorg werkt of lid bent van PGGM&Co of CNV Connectief Zorg en Welzijn, dan kun je deelnemen aan de IZZ Zorgverzekering. De ‘collectieve ziektenkostenregeling IZZ’ vormt de basis onder de IZZ Zorgverzekering. Hierin staan de afspraken die Stichting IZZ met CZ en VGZ heeft gemaakt over de basisverzekering, aanvullende verzekeringen en wie mogen deelnemen aan het IZZ ledencollectief.

IZZ Zorgverzekering - ledencollectief

Collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering, tot 20%

De IZZ Zorgverzekering is een collectieve verzekering. Daarom heeft Stichting IZZ korting en extra vergoedingen bedongen bij beide uitvoerende zorgverzekeraars, voor de mensen die de IZZ Zorgverzekering afnemen. De wettelijke korting op de basisverzekering is door de overheid afgeschaft.

Wie mag deelnemen aan de IZZ Zorgverzekering

De IZZ Zorgverzekering is er speciaal voor de ruim 1,2 miljoen mensen die werken bij een zorg- of welzijnsorganisatie of uitzendbureau, zorgstudenten, zelfstandigen die werken in zorg en welzijn en leden van PGGM&GO en CNV Connectief Zorg en Welzijn. Ook gezinsleden doen mee (waarvan kinderen onder de 18 jaar gratis zijn meeverzekerd). Behoor jij tot een van onderstaande groepen? Dan mogen jij, je partner en kinderen gebruikmaken van de IZZ Zorgverzekering. Je wordt zonder medische of tandheelkundige keuring geaccepteerd voor de basisverzekering.

1. Werknemers in de zorg in:

 • eerste lijn: gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en huisartsenposten;
 • tweede lijn cure: algemene ziekenhuizen (uitgezonderd universitair medische centra), artsenlaboratoria, diagnostische centra en bloedbanken, zbc’s, privéklinieken en ambulancezorg;
 • tweede lijn care: verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, organisaties voor gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, dialysecentra, audiologische centra en epilepsiecentra;
 • welzijn: organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening die de cao Welzijn volgen, kinderopvangorganisaties en jeugdzorg;
 • ketenzorg: organisaties die zorg van zorgorganisaties combineren of er waarde aan toevoegen;
 • ondersteunende organisaties: laboratoria, trombosediensten, ziekenhuisapotheken, advies- en onderzoeksorganisaties voor zorg en welzijn (zoals NIVEL, Prismant);
 • vakbonden voor zorg en welzijn: FNV Zorg en Welzijn, CNV Connectief Zorg en Welzijn, NU’91, FBZ, De Unie, NVDA, enzovoort.

2.   Zelfstandigen in de zorg

3.   Studenten die een opleiding in zorg en welzijn volgen

4.   Leden van ledencoöperatie PGGM&CO

Iedereen die in de zorg heeft gewerkt en pensioen heeft opgebouwd bij PFZW, kan ook een IZZ zorgverzekering afsluiten. Hiervoor heb je een lidmaatschap van ledencoöperatie PGGM&CO nodig. 

Werkgeversbijdrage en garantieregeling

Heb je het aanvullende IZZ Zorg voor de Zorg-pakket afgesloten? Dan kan het zijn dat jouw werkgever meebetaalt aan jouw zorgverzekering, omdat de IZZ–regeling een onderdeel is van een aantal zorg-cao’s. Je kunt ook recht hebben op een garantieregeling. Lees meer over  de werkgeversbijdrage en garantieregeling.

Verandert je situatie?

Ben je werkloos geworden terwijl je in de zorg werkte en een IZZ Zorgverzekering had? Of ben je met pensioen gegaan, heb je een kind gekregen of ben je gescheiden? Of is je situatie op een andere manier veranderd? Lees dan hier wat de gevolgen zijn voor jouw deelname aan de IZZ Zorgverzekering als je situatie verandert.

Wil je de precieze voorwaarden weten voor deelname? Bekijk dan het Reglement collectieve ziektekostenregeling IZZ 2024 binnenkort onderaan deze pagina. 

 

De IZZ Zorgverzekering 2024

De IZZ Zorgverzekering is er speciaal voor zorgmedewerkers én hun gezin. Met vergoedingen en voordelen afgestemd op jouw werk in de zorg. Om veerkrachtig te blijven onder druk. En snel te herstellen als het even tegen zit.

 • Basisverzekering vanaf €138,95 per maand
 • Extra korting van IZZ tot € 30,00 per jaar op Zorg voor de Zorg
 • Ruime vergoedingen voor fysio en psychische hulp
 • Eigen risico compensatie tot €385 bij post covid en PTSS
 • Kleine, goedkopere aanvullende pakketten waaronder Zorg voor de Zorg Budget
 • Tot 20% korting op de aanvullende verzekeringen (incl. €30 extra IZZ korting)
 • Gratis trainingen, tools en kortingsacties om je gezondheid te versterken

 

Downloads