Wie mag deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ?

Als je in de zorg werkt of lid bent van PGGM&Co of CNV Connectief Zorg en Welzijn, dan kun je deelnemen aan de IZZ Zorgverzekering. De ‘collectieve ziektenkostenregeling IZZ’ vormt de basis onder de IZZ Zorgverzekering. Hierin staan de afspraken die Stichting IZZ met CZ en VGZ heeft gemaakt rondom de basisverzekering, aanvullende verzekeringen en wie mogen deelnemen aan het IZZ ledencollectief.

IZZ Zorgverzekering - ledencollectief

Collectiviteitskorting van 5%

De IZZ Zorgverzekering is een collectieve verzekering. Daarom mag Stichting IZZ de wettelijke toegestane korting van 5% bieden op de basisverzekering, aan de mensen die de IZZ Zorgverzekering afnemen. 

Wie mag deelnemen aan de IZZ Zorgverzekering

De IZZ Zorgverzekering is er speciaal voor de ruim 1 miljoen mensen die werken bij een zorgorganisatie, zorgstudenten, zelfstandigen die werken in de zorg en leden van PGGM&GO en CNV Connectief Zorg en Welzijn. Ook gezinsleden van deze mensen doen mee (waarvan kinderen onder de 18 jaar gratis zijn meeverzekerd). Behoor jij tot een van onderstaande groepen? Dan mogen jij, je partner en kinderen gebruikmaken van de IZZ Zorgverzekering. Je wordt zonder medische of tandheelkundige keuring geaccepteerd.

1. Werknemers in de zorg in:

 • eerste lijn: gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en huisartsenposten;
 • tweede lijn cure: algemene ziekenhuizen (uitgezonderd universitair medische centra), artsenlaboratoria, diagnostische centra en bloedbanken, zbc’s, privéklinieken en ambulancezorg;
 • tweede lijn care: verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, organisaties voor gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, dialysecentra, audiologische centra en epilepsiecentra;
 • welzijn: organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening die de cao Welzijn volgen, kinderopvangorganisaties en jeugdzorg;
 • ketenzorg: organisaties die zorg van zorgorganisaties combineren of er waarde aan toevoegen;
 • ondersteunende organisaties: laboratoria, trombosediensten, ziekenhuisapotheken, advies- en onderzoeksorganisaties voor zorg en welzijn (zoals NIVEL, Prismant);
 • vakbonden voor zorg en welzijn: FNV Zorg en Welzijn, CNV Connectief Zorg en Welzijn, NU’91, FBZ, De Unie, NVDA, enzovoort.

2.   Zelfstandigen in de zorg.

3.   Studenten die een zorgstudie volgen.

4.   Leden van ledencoöperatie PGGM&Co

Ook als lid van ledencoöperatie PGGM&Co kun je deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ en profiteer je van alle voordelen.

Werkgeversbijdrage en garantieregeling

Heb je het aanvullende IZZ Zorg voor de Zorg-pakket afgesloten? Dan kan het zijn dat jouw werkgever meebetaalt aan jouw zorgverzekering, omdat de IZZ–regeling een onderdeel is van een aantal zorg-cao’s. Je kunt ook recht hebben op een garantieregeling. Lees meer over  de werkgeversbijdrage en garantieregeling.

Verandert je situatie?

Ben je werkloos geworden terwijl je in de zorg werkte en een IZZ Zorgverzekering had? Of ben je met pensioen gegaan, heb je een kind gekregen of ben je gescheiden? Of is je situatie op een andere manier veranderd? Lees dan hier wat de gevolgen zijn voor jouw deelname aan de IZZ Zorgverzekering als je situatie verandert.

Wil je de precieze voorwaarden weten voor deelname? Bekijk dan het Reglement collectieve ziektekostenregeling IZZ 2022 binnenkort onderaan deze pagina. 

 

De collectieve ziektekostenregeling IZZ in 2022:

 • Scherpe premie én 5% collectiviteitskorting;
 • Eigen Risico Compensatie bij COVID-19;
 • Speciaal Zorg voor de Zorg-pakket met €30 extra korting per jaar;
 • Ruime vergoedingen voor fysio en psychologische ondersteuning;
 • Gratis trainingen, tools en kortingsacties om je gezondheid te versterken.

Downloads