Privacystatement IZZ Zorgmedewerkers

1. Vertrouwen en veiligheid

Vertrouwen is voor ons de basis om met u en onze partners samen te werken. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons en van u over de gegevens die wij van u vragen. Maar ook om veiligheid van diezelfde gegevens bij ons. Wij gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt.   Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Stichting IZZ heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website en diensten te beveiligen en om misbruik te voorkomen. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels. Stichting IZZ verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. 'Mijn IZZ lidmaatschap' op de website izz.nl

Indien u in de zorg werkt, kunt u een persoonlijk ledenprofiel aanmaken op izz.nl, ‘Mijn IZZ lidmaatschap’ (hierna ook wel te noemen online profiel). U hebt hiermee toegang tot afgeschermde functionaliteiten. In het registratieproces voor ‘Mijn IZZ lidmaatschap’ vragen wij geen andere persoonsgegevens uit dan strikt noodzakelijk voor de verwerking van het online profiel en mogelijke andere diensten waarvoor u zich aanmeldt. 

2.1 Doeleinden verwerking gegevens 'Mijn IZZ lidmaatschap'

De gegevens die u verstrekt via ‘Mijn IZZ Lidmaatschap’, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 • Toegang tot uw online profiel op izz.nl
 • Toegang tot gratis trainingen en kortingen binnen het IZZ ledenvoordeel
 • Mogelijkheid tot aanmelding voor en deelname aan het IZZ ledenpanel
 • Ontvangst van de maandelijkse, digitale IZZ ledennieuwsbrief

Hebt u na 1 november 2020 ‘Mijn IZZ lidmaatschap’ geactiveerd op izz.nl, dan worden de door u verstrekte gegevens daarnaast gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Mogelijkheid tot deelname aan (wetenschappelijk) onderzoek naar Gezond werken in de zorg
 • Ontvangst van communicatie over het onderhandelingsresultaat van de collectieve IZZ Zorgverzekering
 • Ontvangst van informatie over (de inhoud van) het IZZ ledenpakket ZorgGezond

U kunt zich te allen tijde afmelden voor een bepaalde dienst of informatie bij ontvangst van de betreffende dienst of informatie (bijv. de IZZ ledennieuwsbrief).

2.2 Verwerkte persoonsgegevens 'Mijn IZZ lidmaatschap'

Voor bovenstaande doeleinden worden binnen uw online profiel, de volgende gegevens verzameld en gebruikt: 

 • E-mailadres
 • IZZ zorgverzekering (wel of niet)
 • IZZ zorgverzekering door (VGZ of CZ)

Aanvullende gegevens bij aanmelding voor het IZZ ledenpanel:

 • Geboortedatum
 • Huidige werkzame status
 • (Voormalige) functie
 • (Voormalige) branche

Aanvullende gegevens bij aanmelding voor ‘Mijn IZZ lidmaatschap’, voor 1 november 2020:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Land

2.3 Bewaartermijn persoonsgegevens 'Mijn IZZ lidmaatschap'

Stichting IZZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat de gegevens die u verstrekt via ‘Mijn IZZ Lidmaatschap’, worden bewaard totdat u: 

 • Uw gegevens of instellingen wijzigt in uw online profiel (zie paragraaf 8.2 en 8.3)
 • Uw online profiel verwijdert (zie paragraaf 8.3)

2.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Stichting IZZ verstrekt voor de hierboven beschreven doeleinden (zie paragraaf 2.1), verstrekken wij alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. In het kader van ‘Mijn IZZ Lidmaatschap’ worden uw gegevens gedeeld met een derde partij die ervoor zorgt dat uw gegevens op een veilig platform opgeslagen en bewaard worden. Voor de communicatie per e-mail maakt Stichting IZZ gebruik van de beveiligde e-mail marketing software van een externe partij. Met deze partijen (en andere verwerkende partijen) hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten (zie paragraaf 9).

3. Persoonsgegevens deelname collectieve IZZ Zorgverzekering

Stichting IZZ heeft persoonsgegevens van deelnemers aan de collectieve IZZ Zorgverzekering. Bent u na 1 januari 2018 deelnemer geworden aan de collectieve IZZ Zorgverzekering, dan ontvangt Stichting IZZ eenmalig bij uw toetreding tot de verzekering uw gegevens van de uitvoerend zorgverzekeraar. Deze uitwisseling vindt alleen plaats als u daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Wij hebben geen andere persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze rol als ledencollectief en belangenbehartiger van mensen in de zorg en als contractant van de IZZ Zorgverzekering.

3.1 Doeleinden verwerking gegevens deelname collectieve IZZ Zorgverzekering

De gegevens van deelnemers aan de collectieve IZZ Zorgverzekering, gebruikt Stichting IZZ voor de volgende doeleinden: 

 • Communicatie over het onderhandelingsresultaat van de collectieve IZZ Zorgverzekering
 • Verzending van magazine de Zorg (magazine over de zorgsector en gezond werken in de zorg en de IZZ Zorgverzekering)
 • Bieden van de mogelijkheid tot deelname aan (wetenschappelijk) onderzoek naar Gezond werken in de zorg
 • Verzending van informatie over (de inhoud van) het IZZ ledenpakket ZorgGezond (indien u na 1 november 2020 deelnemer bent geworden aan de collectieve IZZ Zorgverzekering)
 • Verzending van de maandelijkse IZZ ledennieuwsbrief (indien u na 1 november 2020 deelnemer bent geworden aan de collectieve IZZ Zorgverzekering)

Als verzekeringnemer met een collectieve IZZ Zorgverzekering, maakt u deel uit van het ledencollectief van Stichting IZZ. Stichting IZZ behartigt de belangen van werknemers en werkgevers in de zorg, maakt afspraken met de uitvoerend zorgverzekeraars over de collectieve IZZ Zorgverzekering en zet zich in voor de gezondheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers. Om deze rol te kunnen uitvoeren, informeert Stichting IZZ u over het onderhandelingsresultaat van de collectieve IZZ Zorgverzekering, over ontwikkelingen in de zorgsector, gezond werken in de zorg, de IZZ Zorgverzekering, het IZZ ledenpakket en producten en diensten van het IZZ ledencollectief. Daarnaast nodigt Stichting IZZ u uit om deel te nemen aan (wetenschappelijk) onderzoek naar Gezond werken in de zorg. Daarbij heeft Stichting IZZ een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bent u na 1 januari 2018 deelnemer geworden aan de collectieve IZZ Zorgverzekering, dan heeft Stichting IZZ uw gegevens eenmalig ontvangen van de uitvoerend zorgverzekeraar bij uw toetreding tot de verzekering, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de informatie van Stichting IZZ, door u af te melden bij ontvangst van de informatie, of door per e-mail of post contact op te nemen met het FG-team van Stichting IZZ (zie paragraaf 12).  

3.2 Verwerkte gegevens deelname collectieve IZZ Zorgverzekering

Voor bovenstaande doeleinden heeft Stichting IZZ de volgende gegevens van deelnemers aan de collectieve IZZ Zorgverzekering: 

 • Geslacht
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Hoofdverzekerde / medeverzekerde

3.3 Bewaartermijn gegevens deelname collectieve IZZ Zorgverzekering

Stichting IZZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat de gegevens van deelnemers aan de collectieve IZZ Zorgverzekering, worden verwijderd nadat u zelf bij Stichting IZZ aangeeft dat uw collectieve IZZ Zorgverzekering is beëindigd (zie paragraaf 8.3).

3.4 Verstrekking aan derden

De gegevens van deelnemers aan de collectieve IZZ Zorgverzekering die door Stichting IZZ worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden (zie paragraaf 3.1), verstrekken wij alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. In het kader van de verzending van magazine de Zorg worden uw gegevens gedeeld met een derde partij die ervoor zorgt dat u het magazine op uw postadres ontvangt. Voor de communicatie per e-mail maakt Stichting IZZ gebruik van de beveiligde e-mail marketing software van een externe partij. Met deze partijen (en andere verwerkende partijen) hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten (zie paragraaf 9).

4. Contact met IZZ

Als u vragen hebt over onze website of diensten, als u wilt reageren op informatie van IZZ of op izz.nl, of als u een wijziging wilt doorgeven in uw gegevens, dan kunt u per post, e-mail, telefoon, live chat, social media, of een online wijzigingsformulier (izz.nl/wijzigen) contact opnemen met Stichting IZZ. De persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, gebruiken wij uitsluitend om uw vragen te kunnen beantwoorden, of om uw reactie of wijziging te kunnen verwerken.

Voor de beantwoording van vragen per telefoon en live chat, maken wij gebruik van de ondersteuning door een derde partij. Deze partij neemt telefoon- en online gesprekken op om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Met deze derde partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten (zie paragraaf 9).

5. Nieuwsbriefaanmelding op izz.nl

Op de website izz.nl kunt u een persoonlijk ledenprofiel aanmaken, ‘Mijn IZZ lidmaatschap’. Hebt u geen collectieve IZZ Zorgverzekering, maar wilt u wel op de hoogte blijven van het laatste nieuws over gezond werken in de zorg en de producten en diensten van IZZ, dan kunt u zich met uw e-mailadres op izz.nl inschrijven voor de maandelijkse, digitale IZZ ledennieuwsbrief.

Stichting IZZ gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment weer afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Voor de verzending van de nieuwsbrief per e-mail maakt Stichting IZZ gebruik van de beveiligde e-mail marketing software van een externe partij. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten (zie paragraaf 9).

6. Aanmelding voor webinars

Stichting IZZ organiseert regelmatig webinars voor zorgmedewerkers, zelfstandig of in samenwerking met andere partijen (bijvoorbeeld de uitvoerend zorgverzekeraars van de collectieve IZZ Zorgverzekering).

Bij elk webinar van Stichting IZZ wordt gewerkt met een aanmeldformulier. In de aanmelding wordt u gevraagd om uw contactgegevens in te vullen (zoals uw naam en e-mailadres). De gegevens die u invult, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw aanmelding en de uitvoering van het webinar.

Het kan zijn dat u bij de aanmelding voor een webinar wordt gevraagd of uw gegevens mogen worden bewaard voor toekomstige webinars. Dit wordt dan vermeld in het aanmeldformulier. Aanmelding voor een webinar is te allen tijde vrijwillig.

Stichting IZZ kan bij de organisatie van een webinar gebruik maken van de diensten van een externe partij, bijvoorbeeld een aanbieder van webinar oplossingen. De aanmelding voor een webinar kan plaatsvinden op izz.nl, op de website van een samenwerkingspartner, of op de website van een ondersteunende, externe partij. Met deze externe partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten af (zie paragraaf 9).

7. Cookies op izz.nl

Op de website izz.nl maken Stichting IZZ en derde partijen gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die met de pagina’s van de website worden meegestuurd. Cookies worden gebruikt voor de technische werking van de website, om webstatistieken te meten, voor onderzoek onder de bezoekers van de website en om gerichte online advertenties te kunnen tonen. Het cookiebestand wordt op uw computer opgeslagen en bij een vervolgbezoek aan izz.nl herkend.

Wij vinden het belangrijk dat u als bezoeker van izz.nl zelf de controle hebt over uw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en waarvoor.

We maken onderscheid in functionele, analytische en trackingcookies. Met het plaatsen van trackingcookies kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt (zie paragraaf 7.3).

7.1 Functionele cookies op izz.nl

De op izz.nl gebruikte functionele cookies plaatsen we altijd en zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u, indien gewenst, ingelogd kunt blijven op de website.

7.2 Analytische cookies op izz.nl

Naast functionele cookies plaatsen we ook analytische cookies. Deze cookies hebben als doel het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan izz.nl. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina’s, of duur van de ‘gebruikerssessie’. Het IP-adres wordt geanonimiseerd.

De gegevens worden vervolgens gebruikt om de verschillende internetpagina’s te verbeteren en izz.nl beter op de gebruikerswensen te laten aansluiten.

7.3 Trackingcookies om IZZ advertenties te tonen op andere websites

Als u hiervoor akkoord hebt gegeven, plaatsen Stichting IZZ en derden ook zogenoemde trackingcookies. Deze maken het mogelijk om online advertenties zo gericht en passend mogelijk onder uw aandacht te brengen. We maken gebruik van diverse tools om display-, social media- en zoekmachine-advertenties te tonen.

We maken gebruik van trackingcookies om:

 • Bij te houden welke advertenties u al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat u te vaak dezelfde advertentie ziet.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit is nodig om de effectiviteit van de advertenties te kunnen analyseren.

Met trackingcookies kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het gaat dan om:

 • Bezochte webpagina's
 • IP-adressen
 • Cookie-inhoud
 • Referrer-URL
 • Eventuele overige gegevens, zoals gegevens over de gebruikte randapparatuur en instellingen van de software op het apparaat.

Deze persoonsgegevens worden geanonimiseerd, zodat de data nooit herleidbaar zijn naar een persoon, maar wel naar een cookie / UID (uniek identificeerbare gebruiker).

Trackingcookies worden alleen geplaatst als u daarvoor toestemming hebt gegeven. We bewaren de persoonsgegevens die met trackingcookies worden verzameld, niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Als u uw cookies niet zelf al eerder hebt verwijderd of gewijzigd, vervallen de cookies automatisch 30 dagen na de laatste interactie.

De gegevens die met trackingcookies worden verzameld en verwerkt, verstrekt Stichting IZZ aan derden uitsluitend voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Het gaat om (internet)marketingbureaus en onderzoeksbureaus. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten (zie paragraaf 9).

7.4 Wijzigen van cookies

In onderstaand schema staat welke cookies we standaard plaatsen bij een bezoek aan izz.nl en wat we plaatsen wanneer u onze cookies accepteert of weigert.

Tabel cookies IZZ

Het is mogelijk om cookies uit te zetten. De wijze waarop u dit kunt instellen, is afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Let op: als uw internetbrowser geen (functionele) cookies accepteert, werken sommige delen van de website niet goed. U kunt dan bijvoorbeeld geen gebruik maken van uw online profiel in ‘Mijn IZZ lidmaatschap’.

7.5 Analyse tools  

Stichting IZZ maakt gebruik van diverse tools voor het analyseren van websitegedrag (bijvoorbeeld Google analytics). We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met de leveranciers. Gegevens worden niet met derden gedeeld en verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en versleuteld.

8. Rechten t.a.v. uw persoonsgegevens 

Stichting IZZ is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteert deze. Hierna wijzen wij u op uw rechten: 

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering  

8.1 Recht op inzage 

Wij houden uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten welke gegevens Stichting IZZ van u heeft, dan kunt u ons om een opgave vragen via privacy@stichtingizz.nl. Wij zullen u dan binnen twee weken een overzicht van uw gegevens verstrekken. 

8.2 Recht op rectificatie en aanvulling 

Als u een online profiel hebt aangemaakt op izz.nl, dan kunt u uw gegevens en instellingen inzien, wijzigen en aanvullen via ‘Mijn IZZ lidmaatschap’ (bijv. uw aan- of afmelding voor het IZZ ledenpanel). Als u zich afmeldt voor een bepaalde dienst, dan zullen de persoonsgegevens die wij hiervoor hebben verzameld, ook uit ons systeem verwijderd worden. Zijn deze persoonsgegevens echter ook nodig voor het uitvoeren van een andere dienst, dan zullen deze gegevens in ons systeem bewaard blijven. 

Hebt u een overzicht opgevraagd van uw gegevens via privacy@stichtingizz.nl en zijn uw gegevens daarin onjuist of onvolledig, dan kunt u schriftelijk om wijziging of bijwerking van de gegevens verzoeken. U kunt een dergelijk verzoek per e-mail of post richten aan het FG-team van Stichting IZZ. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

8.3 Recht op vergetelheid 

U hebt het recht om ‘vergeten’ te worden. Als u dat wilt, kunt u uw online profiel op izz.nl verwijderen. U kunt dat doen door in te loggen op ‘Mijn IZZ lidmaatschap’ op izz.nl en via de instellingen van uw profiel het betreffende profiel te verwijderen. Al uw gegevens gekoppeld aan uw online profiel zullen uit onze database verwijderd worden. Daarbij wordt alleen die informatie uit onze database verwijderd, die gekoppeld is aan uw profiel. De gegevens in het kader van uw deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering, worden niet automatisch verwijderd als u kiest voor verwijdering van uw profiel. 

Wilt u deze gegevens laten verwijderen, dan kunt u schriftelijk om verwijdering van de gegevens verzoeken. U kunt een dergelijk verzoek per e-mail of post richten aan het FG-team van Stichting IZZ. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw verzoek. 

Indien u zelf bij Stichting IZZ aangeeft dat uw collectieve IZZ Zorgverzekering is beëindigd, zullen wij de gegevens in het kader van uw deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering verwijderen. 

Stichting IZZ geeft de verwijdering van uw gegevens door aan de partijen waarmee wij samenwerken bij de verwerking van persoonsgegevens, zodat dit ook in de systemen van onze verwerkers wordt aangepast.

8.4 Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om een overzicht te vragen van de persoonsgegevens die u hebt verstrekt aan Stichting IZZ. Het betreft een overzicht in elektronische vorm. U kunt ons ook verzoeken om dit overzicht te verzenden voor gebruik door een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

8.5 Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Stichting IZZ of door één van onze verwerkers. U kunt uw bezwaar per e-mail of post kenbaar maken aan het FG-team van Stichting IZZ. Wij kunnen u hierbij vragen om u te legitimeren. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw bezwaar. 

Bij verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw aanmelding voor een bepaalde dienst (bijvoorbeeld het IZZ ledenpanel), hebt u altijd het recht om uw aanmelding te wijzigen. U kunt dit doen via ‘Mijn IZZ lidmaatschap’ op izz.nl.

8.6 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties hebt u het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting IZZ. Dit is het geval als de gegevens die wij van u hebben, mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking. Wij zullen dan tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan). Stichting IZZ geeft de beperking van het gebruik van uw gegevens ook door aan de partijen waarmee wij samenwerken bij de verwerking van persoonsgegevens, zodat het gebruik ook door onze verwerkers kan worden beperkt.

8.7 Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Dit is het recht op een menselijke blik bij besluiten die u betreffen. Mocht Stichting IZZ een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens, met belangrijke consequenties voor u, dan hebt u het recht om te verzoeken om een nieuw besluit, waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

9. Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Stichting IZZ beschermt de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, onder andere:

 • De toegang tot de persoonsgegevens is binnen Stichting IZZ beperkt tot de medewerkers die daar m.b.t. hun functie gebruik van moeten maken.
 • We hebben twee-staps authenticatie ingeregeld voor toegang tot de database met persoonsgegevens.
 • We sluiten verwerkersovereenkomsten af met partijen waarmee wij samenwerken bij de verwerking van persoonsgegevens (verwerkers). Hierin maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • De gegevensuitwisseling met verwerkers van persoonsgegevens vindt plaats via een beveiligde verbinding.
 • We maken gebruik van ZIVVER voor de beveiligde en versleutelde verzending van e-mails met persoonsgegevens.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd en getraind m.b.t. het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We zijn aangesloten bij het AVG-programma van de Stichting AVG.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

10. Anti-spam bescherming op izz.nl

Om de website izz.nl te beschermen tegen spam maakt Stichting IZZ gebruik van de anti-spam bescherming van CleanTalk. Om spam te voorkomen en bestrijden, kan deze externe partij cookies plaatsen op izz.nl. Bij een bezoek aan izz.nl wordt uw IP-adres verstuurd naar de anti-spam service om te kunnen controleren op spam. Als u op izz.nl een online profiel (‘Mijn IZZ lidmaatschap’) registreert, gebruik maakt van uw online profiel of een formulier invult, worden de daarbij ingevulde gegevens (bijv. e-mailadres) doorgestuurd naar de externe partij, uitsluitend voor het analyseren en herkennen van eventuele spam. Gegevens die na de analyse niet als spam worden gezien, worden verwijderd. Met de externe partij voor anti-spam bescherming hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat zij zich houden aan de regelgeving op het gebied van gegevensverwerking.

11. Nieuwe ontwikkelingen  

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u izz.nl bezoekt. 

12. Contact met ons opnemen  

Als u vragen hebt over het privacy statement of over de wijze waarop Stichting IZZ met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u per e-mail of post contact opnemen met het FG-team. U ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie. Als u niet tevreden bent met de reactie op uw vraag of verzoek, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

 

Stichting IZZ

T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming-team (FG-team)

Prins Willem-Alexanderlaan 719

7311 ST Apeldoorn

 

Bekijk hier het Privacystatement van IZZ voor zorgorganisaties.