Zorgsucces

‘Blijf elk incident zien als iets abnormaals’

In de gehandicaptenzorg is agressie een steeds groter wordend probleem. Amerpoort, een instelling voor verstandelijk gehandicapten in de regio Utrecht, biedt medewerkers daarom fysieke en verbale weerbaarheidstrainingen aan. Begeleiders Dorien Keune en Lisette Jamont vertellen over hun ervaringen.

Foto Amerpoort

Agressie in de gehandicaptenzorg is een actueel thema. Met de steeds complexere problematiek van cliënten neemt de agressie op de werkvloer toe. Lisette en Dorien vertellen er vrij rationeel over. ‘We beseffen dat het niet normaal is wat wij meemaken. Maar de grenzen van wat normaal ís, vervagen wel’, aldus Dorien. ‘Je krijgt een dikke huid. 

Weerbaarheid

Omdat agressie impact heeft op de psychische belastbaarheid van medewerkers heeft Amerpoort een fysieke en een verbale weerbaarheidstraining op het programma staan. Lisette en Dorien geven sinds kort de verbale variant aan verschillende teams in de organisatie. Dorien: ‘Door teams te trainen op verbale weerbaarheid leer je hen preventief te werken en spanningen van cliënten te herkennen. Zo kun je in sommige situaties een incident voorkomen.’ Lisette: ‘We beginnen met de vraag hoe veilig iedereen zich voelt op de werkvloer. Door dit bespreekbaar te maken krijg je begrip voor elkaar. Ook het bepalen van een teamgrens is belangrijk. 

Je kunt zelf wel een grens hebben van wat toelaatbaar is of niet, maar als jouw team dat niet weet dan heb je daar niets aan. Bij welk gedrag moeten we direct handelen? Spugen? Bijten? Iets anders? Door hierover in gesprek te gaan, bepaal je samen de teamgrens.’ 

Lees het hele artikel via de download hieronder. 

Bij welk gedrag moeten we direct handelen? Spugen? Bijten? Iets anders?