Onderzoek

Coronamonitor: lichtpuntjes in crisistijd

Hoe ervaren jij en je collega’s de coronacrisis op het werk? En waar hebben zorgmedewerkers behoefte aan tijdens dit soort crises? De opvallendste uitkomsten uit onze Coronamonitor.

afbeelding Monitor

Minder werkdruk tijdens de coronapiek

Hoe zwaar en verdrietig de crisis ook is geweest, de gevolgen voor de zorg waren niet alleen kommer en kwel. Uit jullie respons blijkt namelijk dat er - gemiddeld genomen - minder werkdruk gevoeld werd. Hoe kan dit? Terwijl er eindeloos een beroep op jullie werd gedaan tijdens de coronapiek dit voorjaar? Wat hielp is dat veel regels tijdelijk zijn losgelaten. Daardoor daalde de werkdruk. Uitzondering hierop zijn de medewerkers die direct contact hadden met corona patiënten, zij ervoeren meer werkdruk. 

Aandacht voor gezond en veilig werken

Ook verbeterde in veel organisaties het werkklimaat. Leidinggevenden en werkgevers zijn namelijk veel meer gaan communiceren met zorgmedewerkers. Ook gaven ze meer prioriteit aan gezond en veilig werken.

Uitputting na de coronapiek?

88% van de zorgmedewerkers piekert over corona. Jij ook? Vroeg of laat kan dit je opbreken. En zeker met de onzekerheid over een tweede coronapiek kan dit leiden tot emotionele uitputting. Daarom vraagt IZZ bij zorgorganisaties aandacht voor gezond en veilig werken, het in gesprek gaan met elkaar over problemen én het uitwisselen van ervaringen. Zelf kun je ook iets doen. Bekijk de 5 lessen onderaan dit artikel.

 

Positieve punten

Ons onderzoek is tussen half mei en half juni gehouden. Het kan zijn dat pas na een piek de vermoeidheid goed merkbaar wordt of dat de gevolgen van corona anders gevoeld worden. Desondanks zijn er voldoende positieve punten in de Coronamonitor waarvan het goed is als jij en je collega’s die weten vast te houden

5 lessen om vast te houden!

1. Neem rust om op te laden en je ervaringen te verwerken.
2. Maak gebruik van extra mentale hulp als dat nodig is.
3. Behoud de saamhorigheid en zoek elkaar steeds weer op.
4. Denk kritisch mee: uit je zorgen en stel protocollen ter discussie.
5. Wees open, blijf in gesprek en vraag door als je te weinig informatie hebt.

De Coronamonitor

IZZ wil graag weten wat voor invloed werken in de zorg heeft op jouw gezondheid en welzijn. Daarom nemen we jaarlijks een enquête af onder zorgmedewerkers, de Monitor Gezond werken in de zorg. De editie 2020 hebben we uitgebreid met vragen over werken in coronatijd. 12.630 zorgmedewerkers vulden de enquête tussen half mei en half juni in.

Wil je meer lezen over de resultaten van de Coronamonitor, kijk dan op izz.nl/monitor.

Medewerkers VVT slapen het slechtst

In het volledige artikel 'Lichtpuntjes in coronatijd' uit de Zorg (zie download hieronder) lees je meer over de bijzonderheden per branche.