Monitor Gezond werken in de zorg

Met de Monitor Gezond werken in de zorg onderzoekt Stichting IZZ jaarlijks, in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht, hoe het werken in de zorg wordt ervaren en hoe dit verband houdt met gezondheid en welzijn. Op deze pagina vind je de resultaten van 2023.

Over de Monitor Gezond Werken in de Zorg

Elk voorjaar voeren we de Monitor uit onder leden van Stichting IZZ die momenteel werkzaam zijn in de zorg. In totaal zijn 126.325 zorgmedewerkers in de periode mei/juni uitgenodigd voor de Monitor, waarvan 4.214 medewerkers aan de vragenlijst hebben deelgenomen, en 3.560 deelnemers de vragenlijst volledig hebben ingevuld.

Dit jaar is de Monitor ook uitgezet onder leden van PGGM&CO die momenteel werkzaam zijn in de zorg. In totaal zijn 10.152 zorgmedewerkers in de periode mei/juni uitgenodigd voor de Monitor, waarvan 834 aan de vragenlijst hebben deelgenomen, en 663 medewerkers de vragenlijst volledig hebben ingevuld.

Doel van het onderzoek

Als zorgmedewerker heb je belangrijk werk. Net zo belangrijk is het dat je je werk gezond en met plezier kunt blijven doen. Met de Monitor Gezond werken in de zorg onderzoeken wij jaarlijks hoe zorgmedewerkers het werken in de zorg ervaren. Op deze pagina vind je meest opvallende resultaten van de Monitor 2023.

Resultaten 2023

Zorgmedewerker komt uitgeput thuis

  • 1 op de 6 is emotioneel uitgeput
  • 1 op de 5 is lichamelijk uitgeput
  • Medewerkers in de GGZ zijn het meest emotioneel uitgeput
  • Medewerkers in de VVT zijn het meest lichamelijk uitgeput
  • Jonge medewerkers onder de 36 jaar voelen zich het vaakst emotioneel uitgeput; ruim 1 op de 5 voelt zich uitgeput door het werk

Een groot deel van de zorgmedewerkers is ook mantelzorger

  • 1 op de 3 zorgmedewerkers is naast het werk ook mantelzorger
  • De helft hiervan verleent 1 tot 2 keer per week mantelzorg
  • En een derde verleent 3 keer per week tot dagelijks mantelzorg

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten gebruiken we om medewerkers te helpen om gezond te werken en organisaties te helpen om het personeel in de zorg gezond en inzetbaar te houden. Voor zorgorganisatie hebben we op basis van ons eerdere onderzoek bijvoorbeeld de Aanpak InDialoog ontwikkeld, een bewezen effectieve methode voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving in de zorg.

De cijfers van 2023 laten zien dat zorgmedewerkers het zwaar hebben. Gelukkig is hier wel iets aan te doen. In organisaties waar veel aandacht is voor leren, ontwikkelen en reflecteren met elkaar, zijn medewerkers gezonder. IZZ helpt zorgorganisaties bij gezond leiderschap en een gezond organisatieklimaat. en we vragen aandacht voor gezond werken in de zorg.


We hebben de volgende artikelen gepubliceerd om aandacht te vragen voor de cijfers van 2023, met name op het gebied van emotionele uitputting en werkdruk:


Verder ondersteunen we zorgmedewerkers om gezond te werken en mentaal fit te blijven:

Resultaten IZZ-monitor voorgaande jaren

Deelname en privacywaarborg

De data die voortkomen uit de Monitor gebruiken we om medewerkers en organisaties te helpen om het personeel in de zorg gezond en inzetbaar te houden. Lees meer.

Contact

De Monitor Gezond werken in de zorg is een samenwerking tussen Stichting IZZ, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. Heb je vragen over het onderzoek, stuur dan een mail naar monitor@stichtingizz.nl.

Veelgestelde vragen

Waarom doen jullie dit onderzoek?

Werken in de zorg is bijdragen aan de maatschappij. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers deze maatschappelijke taak in een zo goed mogelijke gezondheid kunnen uitvoeren. Daarom is het belangrijk dat we onderzoek doen naar het werken in de zorg en hoe dit van invloed is op de gezondheid van zorgmedewerkers. Zo kijken we welke factoren op het werk bepalend zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het welzijn van medewerkers. En onderzoeken we op welke wijze actuele problemen zoals werkdruk en overmatige bureaucratie in de zorg kunnen worden aangepakt.

Stichting IZZ werkt in dit onderzoek samen met de Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht om de wetenschappelijke waarde van het onderzoek te vergroten. Universiteit Leiden ontvangt jouw antwoorden wanneer je de link naar de vragenlijst opent en na het doornemen van informatie over de aard en methode van het onderzoek akkoord gaat met deelname (‘informed consent’). Stichting IZZ, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht gaan zorgvuldig om met je gegevens en privacy conform de geldende wet- en regelgeving. 

Is de Monitor Gezond werken in de zorg een eenmalig onderzoek?

De Monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek, om goed inzicht te krijgen in de trends in gezond werken. We kunnen de trends in de zorg op deze manier beter in kaart brengen. Zo kunnen we analyseren of bepaalde ervaringen lange-termijn-effecten hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vergroting van de (ervaren) werkdruk of toegenomen agressie vanuit patiënten niet meteen, maar pas na twee jaar zorgt voor een burn-out. 

Wanneer kan ik meedoen aan de Monitor Gezond werken in de zorg?

Als je momenteel bij een zorgorganisatie werkt (in loondienst of als zzp-er) kun je meedoen aan de Monitor.

Voor de Monitor hebben we bewust gekozen de ervaringen uit te vragen van huidige medewerkers in de zorg. De vragen gaan namelijk met name over hoe men op dit moment het werken in de zorgorganisatie, met de leidinggevende en collega’s etc. ervaart. Ben je al met pensioen dan kun je helaas niet meedoen aan dit onderzoek. Wil je je ervaring wel delen dan kan dit via bijvoorbeeld het ledenpanel of deel het met ons via info@stichtingizz.nl.

Waarom heb ik ook via PGGM&CO een uitnodiging voor de Monitor Gezond werken in de zorg ontvangen?

PGGM&CO is een samenwerkingspartner van Stichting IZZ en doet ook veel onderzoek onder zorgmedewerkers. Door de Monitor ook te verzenden naar leden van PGGM&CO verhogen wij het aantal deelnemers en zijn medewerkers uit de zorg nog beter vertegenwoordigd.

Waarom worden er persoonlijke vragen gesteld die niet met het werken in de zorg te maken hebben?

Op basis van deze persoonlijke gegevens krijgt iedere deelnemer een uniek codenummer. Deze code gebruikt de Universiteit Leiden alleen om de antwoorden van verschillende jaren te kunnen vergelijken (zonder je e-mailadres aan de antwoorden te koppelen). De losse antwoorden op deze persoonlijke vragen worden niet in het onderzoek gebruikt. 

Ik heb een uitnodiging ontvangen. Waarom zou ik mee doen?

Hoewel we beseffen dat je vaker gevraagd wordt om vragenlijsten in te vullen, vragen we je medewerking aan dit onderzoek. Niet iedereen die in de zorg werkt kan betrokken worden bij dit onderzoek. Jouw deelname is daarom belangrijk, je vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal mensen in de zorg. 

Als je meedoet, draag je bij aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in je branche en de zorgsector als geheel. En dat is uiteindelijk niet alleen goed voor jou, maar ook voor de patiënten of cliënten die gebruik maken van de zorg die jij en je collega’s leveren. Daarnaast draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Tenslotte verloten we als dank voor het meedoen 10 prijzen onder de deelnemers die hier aanspraak op willen maken.

Ik heb vorig jaar al meegedaan aan de Monitor Gezond werken in de zorg, moet ik hem nu weer invullen?

Deelname aan de Monitor is geheel vrijwillig en je kunt je ieder jaar afmelden als je dat wilt. Als je vorig jaar ook hebt meegedaan, dan nodigen we je van harte uit om ook dit jaar de vragenlijst in te vullen. Voor een gedeelte zijn het dezelfde vragen, maar er zitten ook nieuwe vragen over andere thema’s in. Dit doen we om een goed beeld te krijgen hoe bepaalde thema’s rond gezond werken zich ontwikkelen in de tijd, maar ook om in te spelen op actuele problematiek in de zorg. 

Ik heb nog niet eerder meegedaan aan de Monitor Gezond werken in de zorg, moet ik dan wel meedoen?

Deelname aan de Monitor is geheel vrijwillig en je kunt je ieder jaar afmelden als je dat wilt. Als je vorige jaren niet hebt meegedaan, dan nodigen we je van harte uit om dit jaar de vragenlijst voor het eerst in te vullen.

Wat gaat er met mijn antwoorden gebeuren?

Je antwoorden worden verwerkt door de Universiteit Leiden om algemene uitspraken te doen over de huidige stand van zaken omtrent gezond werken in de zorg, zoals de lichamelijke en psychische belasting, gezondheid en de relatie met het werk in de zorg. Hierdoor wordt duidelijk welke verbeterpunten er zijn op dit gebied. Deze uitkomsten worden verwerkt in adviezen en oplossingsrichtingen die we op hoofdlijnen delen met zorgmedewerkers, zorgorganisaties, sociale partners (vakbonden en brancheverenigingen) en de overheid.

Stichting IZZ en Universiteit Utrecht verkrijgen de gegevens enkel zonder jouw antwoorden op de persoonlijk vragen waarmee de unieke code wordt gemaakt om antwoorden van meerdere jaren te koppelen.

De uitkomsten van de analyses worden slechts op groepsniveau gepubliceerd en gedeeld door Stichting IZZ met IZZ leden, zorgorganisaties, vakbonden, brancheverenigingen, PGGM&CO  en de Ministeries van VWS en SZW. Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden rapporteren in wetenschappelijke publicaties enkel op groepsniveau of op individueel niveau zonder de persoonskenmerken. Het is hierdoor niet mogelijk om de identiteit van een respondent te achterhalen in de rapportages of wetenschappelijke publicaties.

We houden ons aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Zo is er een data uitwisselingsovereenkomst opgesteld tussen Stichting IZZ, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht conform de AVG wetgeving. We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van het onderzoek. Voor wetenschappelijke doeleinden worden de databestanden bewaard, in overeenstemming met de bewaartermijn van 10 jaar opgenomen in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Ook nemen we maatregelen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, door de gegevens te bewaren in een beveiligde omgeving

Hoe maak ik kans op de prijzen?

Onder de deelnemers verloten we 10 prijzen. Het selecteren van de winnaars gebeurt willekeurig en wordt gedaan door Stichting IZZ. In de vragenlijst staat hoe je in aanmerking kunt komen voor deze prijs. De e-mailadressen die gegeven zijn ten behoeve van de prijsuitreiking worden na bekendmaking van de winnaars vernietigd en voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

Ik wil niet meer benaderd worden voor de Monitor Gezond werken in de zorg. Waar kan ik me afmelden?

In de uitnodigingsmail die je hebt ontvangen, kun je je afmelden via een link onderaan de mail. Je krijgt dan geen e-mails meer over de Monitor.

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik deze stellen?

Heb je problemen tijdens het invullen van de vragenlijst of andere vragen over de Monitor of Stichting IZZ, mail dan naar monitor@stichtingizz.nl.