Monitor Gezond werken in de zorg

Met de Monitor Gezond werken in de zorg onderzoekt Stichting IZZ jaarlijks, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, hoe het werken in de zorg wordt ervaren en hoe dit verband houdt met gezondheid en welzijn. In 2021 onderzochten we hoe gezond zorgmedewerkers hun werk kunnen doen en legden we verbanden met hun zorggebruik, organisatieklimaat en leiderschap. Op deze pagina vind je meer informatie over het onderzoek en de resultaten van afgelopen jaren.

Inzichten 2021

Zorgmedewerkers langdurig Covid-klachten

  • 81% van de zorgmedewerkers piekert over corona
  • 18% is afgelopen jaar besmet met Covid-19
  • 47% had daar langdurig klachten van. Dit is een kwart meer dan het landelijk gemiddelde (37%).

 

 

Over de monitor Gezond Werken in de Zorg

Elk jaar onderzoekt IZZ samen met de Universiteit Utrecht de gezondheid van medewerkers in de zorg. Dit onderzoek heet Monitor Gezond werken in de zorg. Het jaarlijkse vragenlijstonderzoek helpt ons goed inzicht te krijgen in de trends in gezond werken. In 2018 zijn we met de eerste monitor gestart. Ruim 120.000 leden ontvangen elk jaar een uitnodiging om deel te nemen. 

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek willen we achterhalen welke invloed het werken in de zorg heeft op je gezondheid. Zo kijken we welke factoren op het werk bepalend zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. En onderzoeken we op welke wijze actuele problemen zoals werkdruk en overmatige bureaucratie in de zorg kunnen worden aangepakt. 

We herhalen dit onderzoek vijf keer om goed inzicht te krijgen in de trends in gezond werken. We kunnen de trends in de zorg beter meten omdat we steeds dezelfde groep bevragen. Zo kunnen we analyseren of bepaalde ervaringen lange-termijn-effecten hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vergroting van de (ervaren) werkdruk of toegenomen agressie vanuit patiënten niet meteen, maar pas in twee jaar zorgt voor een burn-out. IZZ-leden ontvangen daarom jaarlijks een uitnodiging voor het onderzoek.

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten gebruiken we om medewerkers en organisaties te helpen om het personeel in de zorg gezond en inzetbaar te houden. Op basis van ons eerdere onderzoek op dit thema is bijvoorbeeld de Aanpak InDialoog ontwikkeld, een bewezen effectieve methode voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving in de zorg.

Resultaten IZZ-monitor voorgaande jaren

Als zorgmedewerker heb je een belangrijke taak. Net zo belangrijk is het dat je die gezond en met plezier kunt uitvoeren. Met de Monitor Gezond werken in de zorg onderzoeken wij jaarlijks hoe het werken in de zorg voor jullie is. Elk jaar lichten we er enkele opvallende resultaten uit. 

Deelname en privacywaarborg

De data die voortkomen uit de Monitor gebruiken we om medewerkers en organisaties te helpen om het personeel in de zorg gezond en inzetbaar te houden. Lees meer.

Contact

De Monitor Gezond werken in de zorg is een samenwerking tussen Stichting IZZ en Universiteit Utrecht. Heb je vragen over het onderzoek, stuur dan een mail naar monitor@stichtingizz.nl.

Veelgestelde vragen

Waarom doen jullie dit onderzoek?

Werken in de zorg is bijdragen aan de maatschappij. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers deze maatschappelijke taak in een zo goed mogelijke gezondheid kunnen uitvoeren. Daarom is het belangrijk dat we onderzoek doen naar het werken in de zorg en hoe dit van invloed is op de gezondheid van zorgmedewerkers. Zo kijken we welke factoren op het werk bepalend zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het welzijn van medewerkers. En onderzoeken we op welke wijze actuele problemen zoals werkdruk en overmatige bureaucratie in de zorg kunnen worden aangepakt.

Stichting IZZ werkt in dit onderzoek samen met de Universiteit Utrecht om de wetenschappelijke waarde van het onderzoek te vergroten en om de privacy van individuele IZZ leden te beschermen. Universiteit Utrecht kan jouw antwoorden pas gebruiken voor het onderzoek wanneer je de link naar de vragenlijst opent en na het doornemen van informatie over de aard en methode van het onderzoek akkoord gaat met deelname (‘informed consent’). Stichting IZZ en Universiteit Utrecht gaan zorgvuldig om met je gegevens en privacy conform de geldende wet- en regelgeving.

Is de Monitor Gezond werken in de zorg een eenmalig onderzoek?

We gaan de Monitor in totaal vijf keer herhalen om goed inzicht te krijgen in de trends in gezond werken. We kunnen de trends in de zorg op deze manier beter in kaart brengen omdat we steeds dezelfde groep bevragen. Zo kunnen we analyseren of bepaalde ervaringen lange-termijn-effecten hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vergroting van de (ervaren) werkdruk of toegenomen agressie vanuit patiënten niet meteen, maar pas na twee jaar zorgt voor een burn-out. Volgend jaar ontvang je daarom weer een uitnodiging voor de Monitor. Ook dan kun je je nog steeds afmelden voor het onderzoek zodat je volgend jaar geen uitnodiging meer ontvangt.

Wanneer kan ik meedoen aan de Monitor Gezond werken in de zorg?

Als je momenteel bij een zorgorganisatie werkt (in loondienst of als zzp-er) en per mail een uitnodiging vanuit Stichting IZZ hebt ontvangen, kun je meedoen aan de Monitor.

Voor de Monitor hebben we bewust gekozen de ervaringen uit te vragen van huidige medewerkers in de zorg. De vragen gaan namelijk met name over hoe men op dit moment het werken in de zorgorganisatie, met de leidinggevende en collega’s etc. ervaart. Ben je al met pensioen dan kun je helaas niet meedoen aan dit onderzoek. Wil je je ervaring wel delen dan kan dit via bijvoorbeeld het ledenpanel of deel het met ons via info@stichtingizz.nl.

Waarom worden er persoonlijke vragen gesteld die niet met het werken in de zorg te maken hebben?

Om de antwoorden in de Monitor uit verschillende jaren te kunnen vergelijken (zonder je e-mailadres aan de antwoorden te koppelen) vragen we je om in de vragenlijst een unieke code aan te maken. Dit doe je door aan het begin van de vragenlijst een aantal letters in te vullen. Deze letters verzamel je door antwoorden op persoonlijke vragen te combineren. Dit is dan jouw persoonlijke code waarmee je deelneemt aan het onderzoek van volgend jaar. De losse antwoorden op deze persoonlijke vragen worden niet in het onderzoek gebruikt. Universiteit Utrecht gebruikt deze code alleen om de antwoorden van verschillende jaren te combineren en trends te analyseren. Omdat jij alleen de code kent is dit volledig anoniem. 

Ik heb een uitnodiging ontvangen. Waarom zou ik mee doen?

Hoewel we beseffen dat je vaker gevraagd wordt om vragenlijsten in te vullen, vragen we je medewerking aan dit onderzoek. Niet iedereen die in de zorg werkt kan betrokken worden bij dit onderzoek. Jouw deelname is daarom belangrijk, je vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal mensen in de zorg. 

Als je meedoet, draag je bij aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in je branche en de zorgsector als geheel. En dat is uiteindelijk niet alleen goed voor jou, maar ook voor de patiënten of cliënten die gebruik maken van de zorg die jij en je collega’s leveren. Daarnaast draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Tenslotte verloten we als dank voor het meedoen 10 prijzen onder de deelnemers die hier aanspraak op willen maken.

Ik heb vorig jaar al meegedaan aan de Monitor Gezond werken in de zorg, moet ik hem nu weer invullen?

Deelname aan de Monitor is geheel vrijwillig en je kunt je ieder jaar afmelden als je dat wilt. De huidige Monitor Gezond werken in de zorg 2021 is de vierde in een reeks van 5 jaarlijkse onderzoeken. Als je vorig jaar ook hebt meegedaan, dan nodigen we je van harte uit om ook dit jaar de vragenlijst in te vullen. Voor een gedeelte zijn het dezelfde vragen, maar er zitten ook nieuwe vragen over andere thema’s in. Dit doen we om een goed beeld te krijgen hoe bepaalde thema’s rond gezond werken zich ontwikkelen in de tijd, maar ook om in te spelen op actuele problematiek in de zorg. 

Ik heb nog niet eerder meegedaan aan de Monitor Gezond werken in de zorg, moet ik dan wel meedoen?

Deelname aan de Monitor is geheel vrijwillig en je kunt je ieder jaar afmelden als je dat wilt. De huidige Monitor Gezond werken in de zorg 2021 is de vierde in een reeks van 5 jaarlijkse onderzoeken. Als je vorig jaar niet hebt meegedaan, dan nodigen we je van harte uit om dit jaar de vragenlijst voor het eerst in te vullen.

Is deelname aan de Monitor Gezond werken in de zorg echt anoniem?

Je blijft anoniem. Omdat je emailadres niet gekoppeld is aan de antwoorden die je invult in de vragenlijst, kunnen we jouw identiteit niet achterhalen. Bovendien verzamelen we geen persoonsgegevens zoals naam of adres en worden de antwoorden anoniem verwerkt. Wel willen we graag antwoorden van verschillende jaren aan elkaar koppelen om zo te onderzoeken welke trends er zijn op het gebied van gezond werken. Door te vragen naar een (niet naar jouw herleidbare) unieke code op basis van een aantal persoonlijke vragen, kunnen we gegevens van meerdere monitoren uit verschillende jaren aan elkaar koppelen zonder dat we precies weten wie je bent.

De uitkomsten van de analyses worden slechts op groepsniveau gepubliceerd en gedeeld door Stichting IZZ met IZZ leden, zorgorganisaties, vakbonden, brancheverenigingen en de Ministeries van VWS en SZW. Universiteit Utrecht rapporteert in wetenschappelijke publicaties enkel op groepsniveau of op individueel niveau zonder de persoonskenmerken. Het is hierdoor niet mogelijk om de identiteit van een respondent te achterhalen in de rapportages of wetenschappelijke publicaties.

We houden ons aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Zo is er een verwerkersovereenkomst opgesteld tussen Stichting IZZ en Universiteit Utrecht conform de AVG wetgeving. We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening tot 31 december 2032. Ook nemen we afdoende maatregelen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, door de gegevens te bewaren op in een beveiligde omgeving.

Wat gaat er met mijn antwoorden gebeuren?

Je antwoorden worden verwerkt door de Universiteit Utrecht om algemene uitspraken te doen over de huidige stand van zaken omtrent gezond werken in de zorg, zoals de lichamelijke en psychische belasting, gezondheid en de relatie met het werk in de zorg. Hierdoor wordt duidelijk welke verbeterpunten er zijn op dit gebied. Deze uitkomsten worden verwerkt in adviezen en oplossingsrichtingen die we op hoofdlijnen delen met zorgmedewerkers, zorgorganisaties, sociale partners (vakbonden en brancheverenigingen) en de overheid.

Ook worden de onderzoeksgegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van gezond werken in de zorg. Uiteraard is het ook in wetenschappelijke publicaties niet mogelijk om de identiteit van een respondent te achterhalen, maar worden er alleen uitspraken gedaan op groepsniveau (sector of brancheniveau) of op individueel niveau zonder persoonskenmerken.

We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van het onderzoek. Voor wetenschappelijke doeleinden worden de databestanden, in overeenstemming met de bewaartermijn van 10 jaar opgenomen in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, tot 10 jaar na de laatste Monitor in 2022 bewaard tot 31 december 2032 door de Universiteit Utrecht en Stichting IZZ. Ook nemen we afdoende maatregelen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, door de gegevens te bewaren op in een beveiligde omgeving.

Hoe maak ik kans op de prijzen?

Onder de deelnemers verloten we 10 prijzen. Het selecteren van de winnaars gebeurt willekeurig en wordt gedaan door Stichting IZZ. In de vragenlijst staat hoe je in aanmerking kunt komen voor deze prijs. De e-mailadressen die gegeven zijn ten behoeve van de prijsuitreiking worden na bekendmaking van de winnaars vernietigd en voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

Ik wil niet meer benaderd worden voor de Monitor Gezond werken in de zorg. Waar kan ik me afmelden?

In de uitnodigingsmail die je hebt ontvangen, kun je je afmelden via een link onderaan de mail. Je krijgt dan volgend jaar geen uitnodiging meer.

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik deze stellen?

Heb je problemen tijdens het invullen van de vragenlijst of andere vragen over de Monitor of Stichting IZZ, mail dan naar monitor@stichtingizz.nl.