Artikel

Persoonlijke situatie werknemer verandert

Werknemers in de zorg kunnen deelnemen aan de collectieve IZZ Zorgverzekering. Maar wat als zijn of haar persoonlijke situatie verandert? Wat zijn dan de gevolgen voor deelname aan het IZZ collectief? En wat moet je als werkgever regelen met verzekeraar CZ en VGZ?

IZZ Zorgverzekering - je situatie verandert

Persoonlijke situatie verandert

Verandert de persoonlijke situatie van een medewerker? Door bijvoorbeeld de geboorte van kinderen of een scheiding? Dan kan dat invloed hebben op deelname aan de IZZ Zorgverzekering en het IZZ Ledencollectief.

Wat moet je als werkgever doen bij veranderde situaties?

Sommige situaties vragen actie van de werkgever. Dit geldt bij:

  • Arbeidsongeschiktheid
  • Pensioen
  • Wachtgeld
  • Overlijden
  • Niet meer werkzaam zijn in de zorg

In deze situaties geef je de wijziging door via Mijn CZ Zakelijk of via Mijn IZZ Zorgverzekering door VGZ voor werkgevers. Hier geef je duidelijk de reden van de veranderde situatie van uw werknemer aan. Je werknemer verdwijnt van het incassoborderel en krijgt hierover automatisch bericht. 

Andere situaties

Als een medewerker zelf een wijziging doorgeeft aan de verzekeraar (bijvoorbeeld een geboorte van een kind of een scheiding), dan wordt dat automatisch zichtbaar op de borderel. Heb je vragen over een wijziging door medewerkers, neem dan contact op met CZ of VGZ. 

Mijn CZ Zakelijk of Mijn IZZ Zorgverzekering door VGZ
 

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden