Voorkom burn-out bij medewerkers

Bijna acht op de tien zorgmedewerkers uit ons ledenpanelonderzoek hebben klachten (gehad) die bij een burn-out passen. De oorzaak van burn-out ligt vaak op het werk. Om te voorkomen dat meer mensen omvallen, moet de oorzaak van de burn-out op het werk worden aangepakt.

 

Inzichten

Burn-out is werkgerelateerd

Emotioneel belastende situaties en de hoeveelheid werk zijn de twee belangrijkste oorzaken van een burn-out. Bij het IZZ Ledenpanel wijt 40% de klachten vooral aan het werk, ruim een kwart schrijft het toe aan persoonlijkheid en karakter. Persoonlijkheid speelt een rol, maar is slechts faciliterend. De échte oorzaak ligt op het werk en die is per situatie, per team, per organisatie verschillend.

Het verzuim van zorgmedewerkers is de afgelopen vijf jaar hard gestegen. Opvallend zijn de verschillen tussen jongere en oudere zorgmedewerkers.

Leiderschap is bepalend

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat gezond­heid- en ontwikkelingsgericht leiderschap een positief effect heeft op het welzijn van medewerkers. Zodra leidinggevenden gezond werken op de agenda van elke teamoverleg zetten, zijn ze alert op te hoge en onrealistische eisen in het werk.

Downloads

Voor het gezonde gesprek - hr professionals