Over IZZ. Zorg voor mensen in de zorg

Nederland kan niet zonder de zorg. En de zorg gaat altijd door, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Voor bijna 17 miljoen mensen die allemaal ooit, soms, steeds vaker of continu zorg nodig hebben. Voor goede zorg, zijn gezonde zorgmedewerkers nodig. En gezonde zorgorganisaties. Bij IZZ werken we hier aan. Iedere dag.

Stichting IZZ heeft bijna 400.000 leden en is in 1977 opgericht en wordt aangestuurd door werkgevers en werknemers in de zorg. Samen maken we ons sterk voor een gezonde zorgsector en een gezonder Nederland. Als belangenbehartiger van mensen in de zorg wil IZZ de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg verbeteren. Dat doen wij met de eigen IZZ Zorgverzekering en het Gezond werken in de zorg programma.

De IZZ Zorgverzekering van mensen in de zorg 

De IZZ Zorgverzekering wordt door IZZ samengesteld zodat belangrijke zorg voor mensen in de zorg, zoals fysiotherapie en mantelzorg, optimaal verzekerd is. Want werken in de zorg vraagt nu eenmaal iets anders van je, zowel lichamelijk als psychisch.

Voor de uitvoering van de IZZ Zorgverzekeringen maken we namens de leden afspraken over de inhoud, premie en service met de uitvoerend zorgverzekeraars (VGZ en CZ).

De collectieve IZZ-regeling is opgenomen in de belangrijkste zorg-cao´s. Via de zorg-cao’s betalen de meeste werkgevers een werkgeversbijdrage voor de IZZ Zorgverzekering. Ongeveer 1 miljoen mensen in de zorg vallen onder deze cao’s.

Voor goede zorg, zijn gezonde zorgmedewerkers nodig.

Gezond werken in de zorg  

Met onze kennis en ervaring werken we samen met organisaties in de zorg. We doen onderzoek en helpen u door informatie te geven over het fysieke en psychische zorggebruik van zorgorganisaties via ons Dashboard Zorggebruik en uit de ‘Monitor Gezond Werken in de Zorg’. We organiseren leernetwerken, geven inzicht in het belang van gezond werken en voeren bij tientallen zorgorganisaties gezond werken in de zorg projecten uit. Gericht op het terugdringen van verzuim, maar ook op het binden en behouden van medewerkers. Onze inzichten gebruiken we ook om de de IZZ Zorgverzekering te optimaliseren. Zo versterken Gezond werken in de zorg en de IZZ Zorgverzekering elkaar.

Bestuur Stichting IZZ

Het bestuur van Stichting IZZ bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg.

De werkgevers worden vertegenwoordigd door: NVZ Vereniging Ziekenhuizen, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ en Jeugdzorg Nederland. De werknemers door: FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU'91 en de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg.

Gezonde zorgmedewerkers en gezonde zorgorganisaties, daar werken we samen aan

Als ledencollectief van 410.000 leden weten wij wat er in de zorg speelt. We monitoren, doen onderzoek en vertalen data en analyses naar Gezond Werken-programma’s en een passende zorgverzekering. Onze kennis delen we actief; met werknemers, werkgevers, samenwerkingspartners en kennispartners binnen en buiten de branche. Stichting IZZ is opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Samen maken we ons sterk voor een gezonde zorgsector en een gezonder Nederland.