Zorggebruik

IZZ onderzoekt elk jaar het zorggebruik van haar leden. Zorggebruik zegt veel over hoe gezond zorgmedewerkers hun werk kunnen doen. We kijken naar fysiotherapie en psychische zorg omdat die het meest gerelateerd zijn aan het werk.

Status

Resultaten 2020 beschikbaar.

Inzichten

Dalende zorggebruikcijfers; goed nieuws?

In 2020 gebruikten zorgmedewerkers voor het eerst in 5 jaar minder fysiotherapie en psychische zorg. De verklaring zou kunnen liggen in het feit dat werkgevers tijdens Covid-19 zelf ondersteuning op de werkvloer hebben ingezet. IZZ attendeert zorgorganisaties er echter ook op dat er ook bij zorgmedewerkers sprake is van uitgestelde zorg en dat zij het afgelopen jaar minder goed voor zichzelf hebben gezorgd. Dus voer de dialoog in de teams over hoe het met de teams gaat.

Hoe is het zorggebruik in uw organisatie?

IZZ beschikt over de actuele cijfers over het Zorggebruik in de zorg. Als binnen uw zorgorganisatie minimaal 25 IZZ-verzekerden fysiotherapie of psychische zorg hebben gebruikt, kunt u samen met onze adviseur bekijken hoe het zorggebruik binnen uw organisatie is. En vergelijken met uw branchegenoten.

Downloads