Monitor Gezond werken in de zorg

Met de Monitor Gezond werken in de zorg onderzoekt Stichting IZZ jaarlijks, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, hoe het werken in de zorg wordt ervaren en hoe dit verband houdt met gezondheid en welzijn. In 2021 onderzochten we hoe gezond zorgmedewerkers hun werk kunnen doen en legden we verbanden met hun zorggebruik, organisatieklimaat en leiderschap.

Status

Resultaten 2021 gepubliceerd

Inzichten

Zorgmedewerkers langdurig Covid-klachten

  • 81% van de zorgmedewerkers piekert over corona
  • 18% is afgelopen jaar besmet met Covid-19
  • 47% had daar langdurig klachten van. Dit is een kwart meer dan het landelijk gemiddelde (37%).

Over het onderzoek

De Monitor wordt vijf jaar lang elk voorjaar uitgevoerd onder IZZ-leden die momenteel werkzaam zijn in de zorg. In totaal vertegenwoordigt IZZ ruim 210.000 medewerkers in de zorg. Dit is een vijfde van het totaal aantal medewerkers in de zorg. In 2021 vond het onderzoek voor de vierde keer plaats. Ruim 8100 zorgmedewerkers hebben de vragenlijst ingevuld. Daarvan was 83% vrouw (in de gehele zorgsector is 84% vrouw). De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 52,5 jaar.

Downloads