Samen Werken aan Gezond Werken

Het verzuim en de uitstroom in de zorg nemen steeds verder toe. CAOP en IZZ hebben hun krachten gebundeld in het project Samen Werken aan Gezond Werken. In samenwerking met 6 zorgorganisaties wordt een effectieve en uniforme aanpak (door)ontwikkeld om gezond werken beleid succesvol te implementeren binnen zorgorganisaties. En zo te werken aan goed werkgeverschap.

Status
Lopend

 

Inzichten

Gefragmenteerd beleid voert druk op zorgmedewerker verder op

Uit de Monitor Gezond Werken van IZZ blijkt dat 70% van de zorgmedewerkers bruist van de energie en elke dag vol passie aan de slag is. Daarmee is de bevlogenheid ongekend hoog, maar de rek lijkt er ook uit. Zorgprofessionals snakken naar een organisatieklimaat waarin hun werkplezier en werkdruk optimaal in balans zijn.

De bomvolle HR-agenda’s, het gefragmenteerde beleid op gezond werken en de enorme regel- en administratieve druk maken dat de gezondheid van de zorgmedewerkers nog verder onder druk komen te staan en het verzuim in de zorg structureel hoog is. Het is hoog tijd om projecten en beleid op te ruimen.

Bevindingen 0-meting

Het betreft hier een maatwerkaanpak, waarin de uitdagingen per organisatie- en zelfs per team – verschillen. Daarom bevinden de organisaties zich in verschillende fases. Bij drie organisaties is de 0-meting uitgevoerd waarbij door een vragenlijst de beleving van gezond werken op de werkvloer wordt gemeten. Ook worden de ervaringen van deelnemende medewerkers in kaart gebracht.