Artikel

10 tips voor een goed gesprek over een gevoelig onderwerp

Een gesprek beginnen over een gevoelig onderwerp is vaak lastig. Je overgangsklachten besopreekbaar maken bijvoorbeeld. Maar ook je collega vragen om tijdens het werk niet meer te roken. Aankaarten van ongewenst gedrag op de werkvloer? Durf het aan met deze 10 tips!

Illustratie gesprek

Voordat je met de 10 tips aan de slag gaat, eerst deze hoofdregel. Maak het niet persoonlijk, maak het algemeen. Als voorbeeld nemen we roken. Van de geur die een rokende medewerker meedraagt, kunnen cliënten last hebben. Het gaat hier over de kwaliteit van zorg. Dat is min of meer jullie teamopgave. Door de focus op de kwaliteit van zorg te leggen - en dus niet op de rokende collega's - maak je het gemakkelijker om hier open met elkaar over te praten.

1. Kies voor lastig!

Niets doen is gemakkelijker, maar bedenk dat het aankaarten van lastige onderwerpen op de lange termijn meer oplevert. Bespreek ze binnen je team of met een goede collega. Of vraag een persoonlijk gesprek aan met je leidinggevende, bedrijfsarts of coach.

2. Maak jezelf minder bang

Vraag jezelf af wat het ergste is dat kan gebeuren, als je het gesprek aangaat? Misschien ben je banger of ongeruster dan nodig is?

3. Bereid je goed voor

Dit heb je nodig om het doel van je gesprek helder te krijgen. Zeker als het gaat om onderwerpen die je zelf ook lastig vindt. Schrijf gerust wat zaken op!

4. Start met de feiten

Stel, je wilt binnen je team aankaarten dat collega's zich regelmatig ziekmelden. Begin het gesprek niet met hoe jij hier tegenaan kijkt, maar zorg dat je de feiten paraat hebt. Waar heb je het precies over? Met welke redenen melden mensen zich ziek? Hoe vaak komt het nou echt voor? En heeft dit effect op het functioneren van jullie team?

5. Trek samen op

Heb je een paar goede collega’s die met hetzelfde worstelen of met wie je op één lijn zit? Als je iets wilt bereiken, heb je meer kans als je samen de eerste aanzet geeft.

6. Benoem jullie teamopgave

Richt je op de gemeenschappelijke opdracht. Wat is de taak van jullie team? Als het gaat over collega's die zich regelmatig ziek melden is de interessante discussie: hoe wil jouw team omgaan met regelmatig of langdurig ziek zijn? Als je dit agendeert, kunnen jullie structurele oplossingen vinden. En hoeft het gesprek niet over individuele teamleden en persoonlijke zaken te gaan.

7. IJsberg in zicht

Net als bij een ijsberg is het grootste gedeelte van een mens onzichtbaar. Iemands gedrag en het effect ervan zijn het topje. Gedachten, wensen en gevoelens bevinden zich vooral 'onder water'. Onderzoek dit bij jezelf en vraag erop door bij anderen.

8. Zoek vooral naar woorden

Bij moeilijke onderwerpen mag het ongemak best voelbaar zijn. Je hoeft niet vloeiend uit je woorden te komen. Integendeel: als je naar woorden zoekt, dan doe je zichtbaar moeite. Anderen waarderen dit vaak.

9. Werk aan een dikke huid

Trek je zaken niet te persoonlijk aan en werk aan een dikke huid. Mensen zijn anders, denken anders en hebben verschillende belangen en doelen. Jouw kijk is net zo belangrijk als die van hen.

10. Kijk naar je eigen reactie

Wat als een collega of leidinggevende jou iets persoonlijks wil vertellen? Geef aan dat je blij bent dat hij of zij dit met je deelt. Pas op dat je niet meteen oplossingen aanreikt. Vaak wil iemand in eerste instantie vooral van zich af praten.