Onderzoek

Mannen in de zorg staan open voor gesprek over overgangsklachten

Uit onderzoek onder ons ledenpanel blijkt dat in de zorgsector 34% van de vrouwen het begrijpelijk vindt dat vrouwen zich ziekmelden wanneer zij veel last hebben van overgangsklachten. Opvallend genoeg is dit percentage onder mannen beduidend hoger, namelijk 56%.

collectief van 3 zorgmedewerkers

Ruim 80% van de werkende vrouwelijke zorgmedewerkers tussen 40 en 60 jaar blijkt last te hebben van overgangsklachten, waarbij ongeveer 64% aangeeft dat dit hun werk beïnvloedt. Met name door ongemakkelijke situaties, het na een werkdag langer herstel nodig hebben en minder werkplezier. Dit benadrukt het belang om deze kwesties openlijk te bespreken. Positief is dat mannen open staan voor gesprekken hierover op de werkvloer. 65% van de mannen praat namelijk al regelmatig met vrouwen in de overgang over de impact ervan op hun werk. Ook vindt 65% van de mannen dat overgangsklachten net zo goed met mannen als met vrouwen besproken kunnen worden.

Veel impact

Dr. Irene van der Fels, onderzoeker bij Stichting IZZ, is enthousiast over de bevindingen: "Wat een positieve ontwikkeling dat mannen steeds meer het gesprek aangaan over de overgang. Het taboe mag er wat ons betreft ook echt van af. Veel vrouwen hebben te maken met één of meerdere overgangsklachten. In een sector waar veel vrouwen in de overgangsleeftijd werken, heeft dit veel impact. Ik hoop dat deze resultaten helpen om de effecten van klachten op het werk te bespreken. En samen met álle collega’s te zoeken naar manieren of aanpassingen in het werk. Dit helpt om het werk beter vol te kunnen houden én om het werkplezier te behouden. ”

"Wat een positieve ontwikkeling dat mannen steeds meer het gesprek aangaan over de overgang"

Een ruime meerderheid van zowel mannen (66%) als vrouwen (71%) beschouwt de overgang niet louter als een privékwestie en vindt deze levensfase relevant om op het werk te bespreken. Bij 38% van de mannen wordt openlijk over hormoongerelateerde klachten op de werkvloer gesproken. 23% geeft aan moeite te hebben om dit gesprek met collega's aan te gaan, en bij 13% heerst er een taboe op dit onderwerp op het werk. Daarnaast geeft 36% van de vrouwen aan dat er meer ruimte nodig is om de overgang openlijk te bespreken op de werkvloer. Organisaties kunnen hierin een rol pakken om dit onderwerp op de agenda te prioriteren en de gelegenheid om dit onderwerp te bespreken te faciliteren.

IZZ Ledenpanel

Het onderzoek van Stichting IZZ is uitgevoerd onder 508 respondenten uit het ledenpanel, waarvan 73% vrouw en 27% man. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 60,6 jaar. Van deze groep waren 292 respondenten momenteel werkzaam in de zorgsector, terwijl 8 respondenten aangaven momenteel niet te werken. Daarnaast gaven 208 respondenten aan niet meer werkzaam te zijn in de zorgsector. Deze representatieve steekproef biedt waardevolle inzichten in de opvattingen en ervaringen van zorgmedewerkers met betrekking tot het bespreken van overgangsklachten op het werk.

Wil je deelnemen aan het Ledenpanel van IZZ of meer lezen over de onderzoeken, kijk op izz.nl/ledenpanel

 

Meer over de overgang

Vrouwen van alle leeftijden kunnen last hebben van hormonale klachten, zoals hoofdpijn en stemmingswisselingen. In de overgang verergeren ze alleen nog eens (zo'n 80% van de vrouwen in de zorg tussen de 40 en 60 jaar ervaart overgangsklachten). Herken de klachten en leer hoe je ermee kunt omgaan om gezond oud te worden.