Onderzoek

IZZ ledenpanel: 18% heeft zware overgangsklachten

Welke invloed heeft de overgang op jouw werk? Ruim 500 vrouwen tussen de 40 en 60 jaar deden mee aan het ledenpanel Overgang. Bekijk de cijfers.

Onderzoekscijfers overgang

Uit de peiling blijkt dat 65% van de vrouwen tussen de 40 en 60 jaar overgangsklachten ervaart. Bijna 20% heeft zelfs ernstige klachten.

De meest voorkomende klachten zijn:

 • slaapproblemen
 • vermoeidheid
 • last van spieren en gewrichten
 • nachtzweten
 • opvliegers

Zo’n 70 tot 80 procent van de vrouwen ervaart deze top-5-klachten (soms/vaak). Circa de helft van de deelneemsters geeft aan gemiddelde klachten te hebben (gehad). Een kwart heeft lichte klachten (ervaren). Bijna 20% heeft zware tot zeer zware klachten (gehad).   

Omgaan met de overgang

Vier op de tien vrouwen zeggen geen hulpmiddelen in te zetten bij overgangsklachten. Vrouwen die dat wel doen, kiezen met name voor sport / beweging in het omgaan met de overgang (34%). Ruim 10% maakt (daarnaast) gebruik van medicijnen en / of speciale of aangepaste voeding. Spontaan genoemde andere hulpmiddelen bij overgangsklachten (16%), zijn bijvoorbeeld acupunctuur, homeopathische middelen of voedingssupplementen. Volgens de vrouwen helpen aanvaarding, begrip, rust en erover praten het best bij het omgaan met de overgang.

Gevoel over de overgang

Vrouwen ná de overgang hebben een positiever algemeen gevoel over deze fase, dan vrouwen die voor of in de overgang zitten. Het percentage vrouwen dat over het algemeen positief is over de overgang:

 • Voor de overgang: 14%
 • Tijdens de overgang: 22%
 • Na de overgang: 30%

Het aantal vrouwen dat over het algemeen negatief is over de overgang, neemt af naarmate de jaren vorderen. En met diezelfde jaren neemt het aantal vrouwen toe dat niet kiest voor positief of negatief, maar een eigen (genuanceerd) antwoord geeft. 

Overgang en werk

Van de ondervraagde vrouwen die werken en in de overgang zijn (geweest), geeft 12% aan dat de overgang (zeer) vaak invloed op het werk heeft (gehad). Bij 40% heeft de overgang soms invloed op het werk en bij 45% (bijna) nooit. Sommige vrouwen (3%) geven een eigen omschrijving van de invloed op het werk.

Volgens de vrouwen die invloed ervaren van de overgang op het werk, komt dit met name door vermoeidheid/slecht slapen, concentratieproblemen, stemmingswisselingen en/of opvliegers.

Bespreken met collega’s

Ruim de helft van de werkende vrouwen in de overgang, onderneemt geen actie om de mogelijke invloed van de overgang op het werk, te veranderen. Vrouwen die dat wel doen, bespreken het vooral met collega’s.

Praat erover

Veel vrouwen maken de overgang bespreekbaar. Een meerderheid (59 procent) van de ondervraagde vrouwen wil met anderen praten over de overgang en doet dat ook. Vooral met familie/vriendinnen/kennissen en/of collega’s. Vrouwen praten in iets mindere mate met de partner/gezinsleden. 7 procent wil er wel met anderen over praten, maar doet dat niet (bijvoorbeeld uit schaamte). 18 procent heeft geen behoefte om te praten over de overgang.

Informatie gemist

Een kwart van de ondervraagde vrouwen mist naar eigen zeggen informatie over de overgang. Informatie die zij vooral missen:

 • herkenning van de overgang (welke klachten, vanaf welke leeftijd en tot wanneer)
 • omgang met de overgang (op het werk)
 • acceptatie van de overgang

Heb jij dat ook? Op de themapagina izz.nl/overgang vind je informatie over deze onderwerpen.

 

Praat mee in het IZZ Ledenpanel

Denk met ons mee over uitbreiding van ons aanbod en gebruik je invloed om het werken in de zorg gezonder en plezieriger te maken.