Artikel

Zorg in Actie: minder werkdruk, meer salaris

Ken je de Facebook-groep Zorg in Actie al? Met meer dan 30.000 leden zet oprichtster Marijke Volgers zich in voor een lagere werkdruk, naleving van cao’s en hogere salarissen voor zorgprofessionals. Met als uiteindelijke doel: een betere gezondheidszorg. We spraken Marijke over haar mooie missie.

Foto Marijke Volgers

Zorg in Actie is er voor alle (aankomende) zorgprofessionals op de werkvloer. Je kunt in deze besloten groep meepraten en - denken over hoe de zorg beter kan worden gemaakt. Marijke: “Het idee voor Zorg in Actie ontstond vanuit een missie. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 merkte ik dat thema’s als jeugdzorg en WMO nauwelijks op de politieke agenda van gemeenteraadsleden stonden. Ik werk zelf als ambulant begeleider bij het WMO en dit was voor mij een reden om een groep op te richten waar plek is voor zorg brede problemen.”

Hoge werkdruk en uitstroom

De hoge werkdruk en uitstroom in de zorg zijn twee punten die al jaren spelen en waar de overheid meer aandacht aan moet geven. Zorgprofessionals moeten op de werkvloer steeds meer presteren in steeds minder tijd en de totale zorgkosten blijven stijgen. Toch wordt er al jarenlang bezuinigd. Hoe kan dit? Corona heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Wat de oorzaak ook is van de stijging van de zorgvraag en de kosten; de rekening is niet voor de zorgprofessionals.”

"We staan niet tegenover elkaar maar samen: zorgprofessional, zorgorganisatie én overheid"

Kijk naar de zorgvraag en verbeter het werkklimaat

Marijke vertelt dat de gemeenten geen geld krijgen om bijvoorbeeld de WMO goed uit te voeren. Intussen is er wel een stijgende vraag naar zorg in dit departement.  Marijke: “Ik zie in de praktijk soms ernstige gevallen, zoals suïcidale mensen voor wie geen opvang is, simpelweg omdat er geen plek meer is om deze mensen op te vangen. Er zal in mijn optiek daarom nóg meer gekeken moeten worden naar de zorgvraag. Daarbij pleit ik voor focus op de hoge werkdruk en het werkklimaat. Denk aan ongunstige werktijden, een slechte privé werk-balans of het krijgen van corona tijdens je werk. Het is te eenzijdig om alleen de werkgever hiervoor verantwoordelijk te houden. Een werkgever doet zijn best en maakt bepaalde keuzes, ook vanuit bezuinigingsoverwegingen die van bovenaf zijn opgelegd.”

Flink aandacht gevraagd

Gelukkig hebben we wel al een hoop voor elkaar gekregen met Zorg in Actie. Mede door de aandacht die wij voor de uitstroom hebben gevraagd, is er ook vanuit het ministerie uiteindelijk aandacht voor gekomen. Daarnaast merken we dat de bereidheid onder zorgprofessionals om voor zichzelf op te komen is toegenomen en dat vakbonden zich duidelijker zijn gaan profileren. We zien dat onze inzet daarin zeker een rol heeft gespeeld. Twee van onze kernteamleden zijn verder actief geworden binnen de BAR van FNV Gehandicaptenzorg en hebben flink aandacht gevraagd voor de problemen binnen deze sector. Het recente resultaat van de onderhandelingen voor de CAO gehandicaptenzorg- een ongekend hoge salarisstijging- heeft ook te maken heeft met de inspanningen die wij voor deze sector hebben geleverd.”

Versimpelen

“Het gaat om de langetermijnvisie. Waar komen de problemen nu echt vandaan? Als we terugkijken zien we steeds meer ziekte, burn-out en overspannenheid bij zorgprofessionals. Als je de oorzaak aanpakt, zullen zorgkosten ook dalen. Die werkdruk moet dus niet alleen in de zorg worden aangepakt maar in heel Nederland. Er kan veel meer worden versimpeld door bijvoorbeeld onnodige administratie te schrappen, ICT-systemen te verbeteren en breed en beter op elkaar af te stemmen.”

Krachten bundelen en samenwerken

“Laten we alle krachten bundelen en samenwerken. We staan niet tegenover elkaar maar samen: zorgprofessional, zorgorganisatie én overheid. Kortom: sámen de schouders eronder zetten om te voorkomen dat de zorg als een kaartenhuis ineen stort. Het probleem zit hem in het systeem en over de volle breedte van de maatschappij waar kwetsbare mensen buiten de boot vallen. De oplossingsrichtingen en investeringen voor de onderliggende problemen kunnen worden aangepakt, maar moeten in de basis vanuit de politiek komen.”

Praat mee

Zorg in Actie is er voor alle (aankomende) zorgprofessionals op de werkvloer. Je kunt in deze besloten groep meepraten en -denken over hoe de zorg beter kan worden gemaakt. 

 

Schrijf je in voor de IZZ nieuwsbrief

Maandelijks het laatste nieuws over gezond werken in jouw mailbox!

Nieuwsbrief opt-in