Zorgsucces

Schakelring: Zelf roosteren leidt tot grote tevredenheid

Werken op de dagen dat het jou uitkomt. En vrije dagen wanneer je ze nodig hebt. Bij zorgorganisatie Schakelring kan dat. Zorgmedewerkers kiezen daar zelf de dagen waarop ze werken. En dat bevalt goed. Ze zijn meer tevreden over hun werk.

illustratie rooster

Zorgmedewerkers bij Schakelring maken zelf het dienstrooster. Dat gaat volgens een goed doordacht systeem. Het is een puntensysteem dat de inzet van jezelf en van je collega’s transparant maakt. Je moet met elkaar samenwerken om het rooster rond te krijgen. En dat lukt ook. Dankzij het puntensysteem telt niet de grootste mond maar wordt het werk volgens een objectief criterium verdeeld. Iedereen komt aan bod.

Meer autonomie

Na een fusie, enkele jaren geleden, noemden de zorgmedewerkers de werkdruk als grootste knelpunt. Schakelring besloot hier iets aan te doen. Zorgmedewerkers kregen meer zeggenschap in het rooster. Het heeft hun autonomie vergroot. Hun werk en privéleven zijn nu beter in balans.

Meer tevreden

Het merendeel van de zorgmedewerkers is dankzij het zelf roosteren meer tevreden over het werk. De gemiddelde tevredenheid steeg van 6,9 naar 7,8. Ook ervaren de medewerkers aanzienlijk minder werkdruk. Het ziekteverzuim is gedaald van 10% naar 5,5%. Dat is ruim onder het branchegemiddelde.