Deelname en privacywaarborg

Met de Monitor Gezond werken in de zorg onderzoekt Stichting IZZ, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, hoe het werken in de zorg op dit moment wordt ervaren en hoe dit verband houdt met gezondheid en welzijn. De uitkomsten van het onderzoek delen we ook met de vier grootste vakbonden (FNV Zorg en Welzijn, CNV, NU'91 en FBZ) en brancheverenigingen in de zorg (NVZ, Actiz, de Nederlands GGZ en VGN), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De uitkomsten gebruiken we om medewerkers, organisaties en zorgbranches te helpen om het personeel in de zorg gezond en inzetbaar te houden. U kunt hierbij helpen door deze vragenlijst in te vullen.

Deelname

De vragenlijst zal ongeveer 20 minuten tijd in beslag nemen. Deelname aan het vragenlijstonderzoek is geheel vrijwillig. U kunt zich voor toekomstige uitnodigingen uitschrijven via de afmeldlink onderaan de uitnodigingsmail voor deze vragenlijst (opt-out uitnodiging). U ontvangt dan geen uitnodigingsmail meer voor de jaarlijkse monitor Gezond Werken in de Zorg. Als u zich na deelname bedenkt en uw onderzoeksgegevens uit de vragenlijst wilt terugtrekken, dan kan dat zonder opgaaf van reden tot uiterlijk vier weken na de ontvangst van de eerste uitnodigingsmail (opt-out onderzoeksgegevens). In dit geval heeft Universiteit Utrecht voor het identificeren van uw onderzoeksgegevens in de database nog eenmaal uw unieke codenummer nodig om uw gegevens te kunnen verwijderen. Als u aarzelt over deelname of vragen hebt over het onderzoek, kunt u die stellen aan Stichting IZZ via monitor@stichtingizz.nl.     

Veiligheid van uw gegevens

Iedere deelnemer krijgt een uniek codenummer op basis van een aantal persoonlijke gegevens waar aan het begin van de vragenlijst naar wordt gevraagd. Met dit codenummer kan Universiteit Utrecht de gegevens van deze vragenlijst koppelen aan de gegevens van eerdere en komende jaarlijkse monitoren Gezond Werken in de Zorg. Slechts geautoriseerde personen van Universiteit Utrecht hebben toegang tot deze codes. Stichting IZZ heeft geen toegang tot deze codes. Uw identiteit wordt beschermd door uw persoonlijke, unieke codenummer los te koppelen van de overige data. Universiteit Utrecht deelt de verkregen data namelijk zonder het unieke codenummer met Stichting IZZ. De uitkomsten van de analyses worden bovendien slechts op groepsniveau gepubliceerd en gedeeld door Stichting IZZ met IZZ leden, zorgorganisaties, vakbonden, brancheverenigingen en de Ministeries van VWS en SZW. Universiteit Utrecht rapporteert in wetenschappelijke publicaties enkel op groepsniveau of op individueel niveau zonder de persoonskenmerken. Hierdoor zijn de resultaten nooit te herleiden naar individuele respondenten (individuele persoonskenmerken worden dus nooit gerapporteerd in deze wetenschappelijke publicaties). 

Universiteit Utrecht en Stichting IZZ houden zich aan de bepalingen van de huidige wet- en regelgeving op het gebied van privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming; AVG). Voor wetenschappelijke doeleinden worden de databestanden, tot 10 jaar na de laatste Monitor Gezond Werken in de Zorg in 2022 bewaard (tot 31 december 2032 door Universiteit Utrecht en Stichting IZZ). Dit is in overeenstemming met de bewaartermijn van 10 jaar opgenomen in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, Ook nemen we maatregelen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, door de gegevens te bewaren in een beveiligde omgeving.

Heeft u vragen over het onderzoek, stuur dan een mail naar monitor@stichtingizz.nl.

 

Monitor Gezond werken in de zorg

Met de monitor Gezond werken in de zorg willen we achterhalen welke invloed het werken in de zorg heeft op je gezondheid. Benieuwd naar de resultaten uit voorgaande jaren?