Nieuws

Samenhang Zorggebruik met verzuim en uitstroom

Uit het onderzoek Zorggebruik blijkt dat zorgorganisaties die veel aandacht besteden aan gezond werken minder zorggebruik, minder verzuim en minder openstaande vacatures hebben.

Spiraal zorggebruik

Zorggebruik zegt zorgorganisaties niet direct zo veel. Toch blijkt uit jarenlang onderzoek van IZZ dat zorggebruik samenhangt met andere prestatie-indicatoren zoals verzuim en uitstroom. Gezonde werkgevers hebben bv. minder openstaande vacatures. En als het zorggebruik hoog is, is er ook vaak veel en lang verzuim binnen een organisatie.