Artikel

Wie zorgt er voor de mantelzorger?

Het leven van veel mantelzorgers wringt. Het blijkt lastig om de aandacht over werk, zorg en privé te moeten verdelen. Om mantelzorgers en hun werkgevers te ondersteunen, biedt CZ online verschillende hulpmiddelen aan.

afbeelding mantelzorg

Margriets mantelzorgreis begint als haar moeder plotseling tekenen van vergeetachtigheid vertoont. Margriet is verpleegkundige en woont en werkt in Amersfoort, terwijl haar moeder in Enschede woont. Ze besluit wat vaker bij haar moeder langs te gaan om een oogje in het zeil te houden. Een jaar later verslechtert de situatie en neemt de zorgintensiteit snel toe. Telkens als acute hulp is geboden, racet ze naar Enschede.

Zorgmedewerkers zijn ook partner en kind

De combinatie mantelzorg-werk-privé wordt Margriet langzaam te veel. Ze krijgt fysieke klachten en voelt dat ze op alle fronten tekortschiet. Om nog meer stress te voorkomen, besluit ze minder te gaan werken. Wanneer haar moeder in de crisisopvang belandt, vraagt ze haar leidinggevende om zorgverlof. Die is niet op de hoogte van de wettelijke regeling, maar Margriet weet wel de hr-manager te overtuigen. De gang van zaken bij haar werkgever sterkt Margriet in de gedachte dat je er als mantel­zorger toch vooral alleen voor staat: ‘Sommige werkgevers beseffen niet dat medewerkers ook partner en kind zijn en dat ze soms ruimte nodig hebben om alle taken te kunnen combineren.’

1,5 miljoen mantelzorgers

Margriet staat niet alleen: mantelzorg neemt de laatste jaren enorm toe. Nederland telt ruim 1,5 miljoen mantelzorgers die werk en zorg combineren. Een groot deel van hen is werkzaam in de zorg. Om werkgevers een idee te geven hoeveel medewerkers mantelzorger zijn en risico lopen op overbelasting, heeft CZ een tool ontwikkeld waarmee het aantal mantelzorgers te berekenen is. Daarnaast heeft CZ een mantelzorgtoolkit samengesteld, met tips, informatie en een zelfhulpcursus om werk en mantelzorg te combineren. De toolkit biedt ook leidinggevenden meer inzicht in de problematiek.