Artikel

Verlaag de psychische arbeidsbelasting met deze aanpak

Wilt u de psychische arbeidsbelasting verlagen en bespreekbaar maken in uw organisatie? Start dan met de IZZ aanpak InDialoog. Ga met elkaar in dialoog over stellingen en werk toe naar oplossingen.

Afbeelding InDialoog

De IZZ aanpak InDialoog is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Ook kan InDialoog heel goed ingezet worden als aanpak om vragen te beantwoorden zoals: 

  • Hoe verlaag ik de werkdruk en het verzuim in het team?
  • Hoe maak ik de gezondheid van collega's bespreekbaar?
  • Hoe gaan we met elkaar in gesprek over emotioneel belastende situaties?

Drie stappen

De aanpak InDialoog bestaat uit drie stappen om te komen tot gewenste oplossingen. Bij stap 1 (teampeiling) worden de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams anoniem gepeild aan de hand van stellingen. Bij stap 2 (teamdialoog) gaat het team met elkaar en de teamleider in gesprek over de uitkomsten van stap 1. En bij stap drie wordt de bestuurder betrokken in de gesprekken over de uitkomsten. 

Voorbeeld stellingen teampeiling

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de zorgmedewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen/vragen per thema. We geven hieronder enkele voorbeelden waar u mee aan de slag kunt.

Werkdruk en stress verlagen 

1. We weten in ons team precies wat voor soort werkdruk we ervaren en waar dit vandaan komt. 
2. De door mij ervaren werkdruk heeft te maken met moeilijke beslissingen die ik moet nemen en de verantwoordelijkheden die ik heb (cognitieve werkdruk). 
3. De door mij ervaren werkdruk heeft te maken met de hoeveelheid tijd die ik heb om al mijn  werkzaamheden uit te voeren (kwantitatieve werkdruk).

Werk-privé balans en rooster 

1. Ik vind dat mijn werk en privéleven voldoende in balans zijn. 
2. Tijdens drukke periodes is het normaal om langer te blijven of eerder te beginnen aan een dienst, ook al kom je hierdoor in de knoop met activiteiten of verplichtingen in je privéleven.
3. Tijdens drukke periodes is het normaal om regelmatig thuis nog bezig te zijn met werk, ook al kom je hierdoor in de knoop met activiteiten of verplichtingen in je privéleven.

Aangrijpende en emotioneel belastende situaties 

1. In ons team komen vaak emotioneel belastende situaties voor (zoals confrontatie met lijden en verdriet, ongevallen, medische fouten). 
2. Ik ken het beleid dat binnen onze organisatie gevoerd wordt in het kader van opvang na aangrijpende gebeurtenissen, zoals opvang door BOT of Peer support.
3. Wij hebben als team oog voor elkaar wanneer aangrijpende of emotioneel belastende situaties zich voordoen.
 

Aan de slag met InDialoog

InDialoog van IZZ is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor het voeren van een veilige dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat.