Artikel

De IZZ aanpak InDialoog uitgelegd

InDialoog is een wetenschappelijk bewezen effectieve teamaanpak van Stichting IZZ om gezonder te werken in de zorg. Inmiddels hebben ruim 100 zorgorganisaties de methode toegepast in hun teams en zij zien de medewerkerstevredenheid toenemen, het verzuim dalen en de kwaliteit van zorg verbeteren. Wat houdt InDialoog (voorheen Aanpak Organisatieklimaat) in, welke medewerkers zijn betrokken en welke stappen worden doorlopen?

De IZZ aanpak InDialoog is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Denk aan fysieke of psychische arbeidsbelasting of omgaan met agressie op de werkvloer. 

IZZ aanpak InDialoog in drie stappen

InDialoog bestaat uit drie stappen, die teams achter elkaar in een vaste volgorde doorlopen. De teams herhalen deze drie stappen in drie rondes in een periode van 6 tot 9 maanden. Iedere organisatie bepaalt per ronde zijn eigen thema's. Uit ervaring weten we dat mensen na drie rondes makkelijker met elkaar de dialoog over gezond en veilig werken voeren. Dan zit het voeren van de dialoog in het 'systeem'. Daarna wordt het hebben van een dialoog een onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering.

Stap 1 Teampeiling: peilen van de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams.

Stap 2 Teamdialoog: het team gaat met elkaar en de teamleider/taakverantwoordelijke in gesprek over de uitkomsten van de peiling.

Stap 3 Bestuurder: de bestuurder gaat met het team in gesprek over de uitkomsten van de dialoog. 

 

Aan de slag met InDialoog

Wilt u meer weten over de IZZ aanpak InDialoog en de kosten ervan? Neem dan contact op met een van onze adviseurs Gezond werken, Marc Spoek of Peter Krom.