De expert

’ICT gaat de zorg veranderen’

’De mogelijkheden van hoe ICT zorgmedewerkers kan helpen, zijn onbegrensd. Zeker met behulp van kunstmatige intelligentie.’ Dit vertelt directeur bedrijfsvoering PieterJan Hilbers van Entrea Lindenhout.

Afbeelding laptop ICT

Er is heel veel kennis over zorg. Maar een groot deel daarvan is voor zorgmedewerkers onbereikbaar. Zo is het onmogelijk alle wetenschappelijke artikelen bij te houden. Het spreekt voor zich dat de zorg er flink van zou profiteren als al die kennis beschikbaar is met een druk op de kop. Met kunstmatige intelligentie is het mogelijk dat alle medische kennis toegankelijk wordt, stelt Hilbers. 

‘Het kan zelfs zo ver gaan dat je op basis van een zorgvraag of diagnose alle beschikbare actuele en relevante informatie voor een behandelplan krijgt. En in Nederland is er bijvoorbeeld al software ontwikkeld die artsen kan ondersteunen bij een complexe beslissing als het bepalen van het beste moment van ontslag van de intensive care. Op basis van een groot aantal kenmerken van zowel de opname als de patiënt krijgt de arts specifieke informatie om de juiste beslissing te kunnen nemen.’

Informatie op het juiste moment

Om over al die nuttige kennis te beschikken, moet er een manier zijn om die uit de computer te kunnen halen. Hilbers: ‘Waar een zorgmedewerker behoefte aan heeft, is informatie op het juiste moment en afgestemd op die ene patiënt of cliënt. En dat moet op een toegankelijke manier kunnen.’ Nu schieten we met hagel, vindt Hilbers. ‘Het internet is als een encyclopedie opgezet, informatie moet je zoeken. En op internet vind je met zoeken een hoop overbodige ballast. Dat is te veel om helemaal door te lopen. Ik heb dan altijd een onrustig gevoel van wat mis ik. Je wilt de juiste info hebben en niet die massa.’ Doordat er steeds meer kennis digitaal wordt opgeslagen en de zorg er meer en meer in slaagt met dezelfde standaarden te werken, wordt het volgens Hilbers makkelijker informatie te vinden.

Foto PieterJan Hilbers
"ICT is geen vervanging van de relatie arts-patiënt, die blijft cruciaal. Het is een laag er bovenop, van kennis beschikbaar voor de beste behandeling."

Versnelling van de zorg

Hilbers verwacht veel van ICT. ‘Dit gaat de zorg veranderen. Het resultaat zal een versnelling van de zorg zijn met betere diagnoses en betere zorg. De behandelaar kan in kortere tijd meer doen, en dus ook effectiever werken. Ook kun je veel meer inzetten op preventie. Je kunt op tijd bijsturen en dat levert veel gezondheidswinst op.’ Al op korte termijn komt er software beschikbaar die overbelaste huisartsenposten kan ondersteunen bij de triage, vertelt Hilbers. ‘Op basis van kennisondersteunende software zal de triagist beter in staat zijn te bepalen wie spoedeisende hulp nodig heeft en wordt acute zorg efficiënter en veiliger beschikbaar gemaakt.’

Menselijke maat

In principe komt volgens Hilbers de kennis van over heel de wereld beschikbaar voor zorgmedewerkers. ‘Hoe meer hoe beter. Wel is Europa terughoudender met kunstmatige intelligentie. In Azië en Amerika worden hierin grote stappen gezet. Je hoeft als Europa ook niet alle deuren open te gooien. Maar er meer voor openstaan, meer samenwerken, van elkaar leren.

En natuurlijk moet je over privacy niet te licht denken, de menselijke maat is ook belangrijk. Maar uiteindelijk wil je als patiënt of cliënt dat alle kennis voor jouw gezondheid beschikbaar is. ICT is ook geen vervanging van de relatie arts-patiënt, die blijft cruciaal. Het is een laag er bovenop, van kennis beschikbaar voor de beste behandeling.’

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden