Zorgsucces

GGZ-NHN: Altijd oog voor het personeel, ook buiten crisis tijden

Zorgmedewerkers maken zelf minder gebruik van de zorg en de verzuimcijfers zijn sinds de coronapandemie vooral toegenomen. Maar niet bij GGZ Noord-Holland-Noord. Hun geheim? ‘De gezondheid van ons zorgpersoneel had altijd al topprioriteit. Ook voor én na de crisis.’

GGZ NhN

‘En toen kwam er een appeltaart door mijn brievenbus’, vertelt Paul Brussee, psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ NHN, met een glimlach van oor tot oor. ‘Dat lijkt misschien iets onbenulligs, maar door zo’n traktatie voel je je weer gezien en gehoord. Deze actie was tekenend voor de enorme betrokkenheid van ons management. Zij zorgden voor verbinding met elkaar in tijden van lockdowns. Met een heus tv-programma dat we thuis konden volgen. Of digitale huiskamergesprekken, waar ook GGD-medewerkers bij aansloten en ons de feitelijke informatie over corona en vaccins vertelden. Al deze acties samen hebben er denk ik voor gezorgd dat we het gered hebben. En er met z’n allen nog staan.’

 

In lijn met de visie

Al deze corona-initiatieven kwamen bij GGZ NHN niet uit de lucht vallen. ‘Alleen met gezonde medewerkers kun je goede zorg verlenen’, vertelt Coby Witte, re-integratiespecialist bij GGZ NHN. ‘Dat is altijd al onze visie geweest en dat trokken we in crisistijden dan ook door. Voor corona boden we ons personeel bijvoorbeeld al een versnelde route om intern gebruik te maken van psychische zorg, uiteraard via een officiële verwijzing van onze bedrijfsarts. Tijdens de drukkere perioden in coronatijd is hier gelukkig niet vaker dan normaal gebruik van gemaakt. Binnen de kaders van de kabinetsregels keken we altijd samen met hen naar wat wél kon en zorgden we voor maatwerk. Die aanpak betaalde zich goed terug. We zagen op een gegeven moment zelfs een afname in de verzuimcijfers. Een positieve uitslag in coronatijd die écht positief is.’

 

Grote saamhorigheid

Ook de veiligheid en de gezondheid van zorgmedewerkers zelf staat centraal bij GGZ NHN. Zoveel zelfs dat de Raad van Bestuur besloot een eigen test- en later vaccinatiestraat in te richten. Coby: ‘Zo kon ons personeel zich altijd vooraf laten testen bij coronagerelateerde klachten. Later begon het vaccineren en toen zagen we iets bijzonders gebeuren.’ Monique Witte-Frinks, verantwoordelijk voor de personeelsplanning van de vaccinatiestraat, vult aan: ‘Ik kreeg heel veel aanmeldingen van medewerkers die in hun eigen tijd wilden helpen in de vaccinatiestraat. Zodat we heel snel alle collega’s, cliënten en zelfs mensen van zorgorganisaties in de buurt konden vaccineren. Er meldden zich ook collega’s bij mij die andere collega’s voorrang wilden geven bij het vaccineren. Bijvoorbeeld omdat ze een zwakkere gezondheid hadden en daardoor veiliger hun diensten konden draaien. Dat gevoel van samen was er echt.’

 

Lessen voor de toekomst

Ondanks dat ze bij GGZ NHN al goed wisten hoe ze voor hun medewerkers moesten zorgen, zijn er toch enkele belangrijke lessen voor de toekomst. Coby: ‘We zien nu medewerkers terugkomen met langdurige coronaklachten. Hoe kunnen we hun terugkeer zo goed mogelijk begeleiden? Zorg op maat bieden, blijft ook na deze crisis belangrijk om ze zo goed en gezond mogelijk te laten werken.’ Paul vult aan: ‘Ik heb gezien hoe ontzettend belangrijk het is dat we als collega’s solidair met elkaar omgaan en op elkaar blijven letten. Dat mag niet verdwijnen.‘ Hij haalt opgelucht adem. ‘Wat is er onder ons personeel weinig gebeurd, terwijl er zoveel had kunnen gebeuren.’

 

 

Biography

Over GGZ Noord-Holland-Noord

GGZ NHN is specialist in de geestelijke gezondheidszorg bij ernstige psychiatrische klachten en heeft 2.200 mensen in dienst. Al voor de coronatijd had de organisatie veel oog voor het welzijn van het personeel. En tijdens de crisis startte de organisatie diverse succesvolle initiatieven, zoals de tweewekelijkse brief van de Raad van Bestuur, de digitale huiskamer, een test- en vaccinatiestraat en een cohortafdeling voor cliënten met corona. Deze afdeling heeft GGZ NHN uiteindelijk slechts drie weken hoeven te gebruiken.

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden