Nieuws

Zorgbestuurder onderschat eigen invloed op gezondheid medewerkers

Bestuurders onderschatten hun rol bij de verbetering van gezond werken en de gezondheid van medewerkers. Kansen op verbetering van de gezondheid van zorgmedewerkers en daarmee van de organisatie, blijven onbenut, met ziekte en uitval tot gevolg.

Hoewel bestuurders van zorgorganisaties cruciaal zijn voor de verbetering van gezond werken en de gezondheid van medewerkers, onderschatten zij hun rol hierin en nemen zij deze verantwoordelijkheid niet. Kansen op verbetering van de gezondheid van zorgmedewerkers en daarmee van de organisatie, blijven onbenut, met ziekte en uitval tot gevolg. Dit stelt Anouk ten Arve, Programma Manager Stichting IZZ, op basis van onderzoeken en praktijkprojecten die IZZ de afgelopen 8 jaar uitvoerde. We zien dat veel zorgbestuurders het onderwerp ‘gezond werken’ te snel doorschuiven naar HR of Arbo.

COVID-19

Uit de Monitor Gezond Werken in de zorg blijkt dat het organisatieklimaat - voor het grootste deel bepaald door leiderschap - de grootste beïnvloedbare factor is om de gezondheid van zorgmedewerkers te verbeteren. Zo blijkt dat veel medewerkers tijdens de COVID-19 uitbraak juist meer tevreden waren (6,8) over hun organisatieklimaat dan daarvoor (6,0). Dit hangt direct samen met de mate van leiderschap, communicatie en waardering vanuit leidinggevenden en bestuur en hun aandacht voor gezond en veilig werken.

Ten Arve: ’Bestuurders die hun rol pakken en gezond werken op de agenda zetten, gaan geregeld de vloer op en in gesprek met hun medewerkers. Want alleen als je er naar vraagt, kun je weten hoe het gaat. Zij betrekken medewerkers bij thema’s die relevant zijn voor hen en de organisatie, zoals werkdruk, financiering, opleidingsbeleid en visieontwikkeling. Zij zorgen voor verbinding en vertrouwen en bieden ruimte voor vakmanschap en eigen verantwoordelijkheid.’

 

'Leiderschap alleen is niets, het is interactie in de context van verandering'

Cover boek Gezond leiderschapGezond leiderschap

Voor het boek Gezond Leiderschap interviewden Anouk ten Arve en Marc Spoek 20 zorgbestuurders. Doel van de interviews was te achterhalen hoe deze groep bestuurders hun invloed ervaren en welke visie ze hebben gezond en veilig werken.