Onderzoek

Zo hebben leidinggevenden invloed op het welzijn  van zorgmedewerkers

Hoe kunnen leidinggevenden het welzijn van zorgmedewerkers verbeteren?  Henrico van Roekel deed er – samen met IZZ – vier jaar lang onderzoek naar. Hij deelt twee belangrijke lessen.  

cover proefschrift Henrico van Roekel

Henrico van Roekel van Universiteit Utrecht ging op zoek naar manieren waarop leidinggevenden het welzijn van hun medewerkers kunnen beïnvloeden. Want door de hoge werkdruk in de zorg, gaat het niet zo goed met dat welzijn. Samen met IZZ deed hij de afgelopen vier jaar verschillende onderzoeken, onder andere bij ziekenhuizen, in de verpleeg- en thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.  

Gedeeld leiderschap 

Een van die onderzoeken ging over gedeeld leiderschap. We weten dat gedeeld leiderschap afhankelijk is van de houding van de leidinggevende. Die moet er voor open staan om zijn plaats af te staan. Maar er is nog weinig bekend over hoe medewerkers gedeeld leiderschap zelf zien zitten. Bijna 7.000 zorgmedewerkers vulden hier een vragenlijst over in.  

En wat bleek? Een groot deel van de zorgmedewerkers was best bereid om taken over te nemen. Maar die bereidheid is wel afhankelijk van een aantal factoren. Van het soort taak bijvoorbeeld. Medewerkers gaven de voorkeur aan taken die gaan over het opbouwen van relaties (vertrouwenspersoon zijn) of het stimuleren van verandering. Ook gaven de respondenten de voorkeur aan taken die relatief weinig tijd kosten en waar ze anderen mee konden helpen. Daarnaast was niet elke medewerker evenveel bereid. Mannen en jonge zorgmedewerkers waren meer bereid dan vrouwen en oudere collega’s.  

Te veel mail  

Iets anders dat Henrico onderzocht, was hoe je nudges kan gebruiken om e-mailgebruik binnen een zorgorganisatie te laten dalen. Als je je mail te veel gebruikt, word je continu afgeleid of ben je buiten werktijd nog steeds met werk bezig. Dat verhoogt werkdruk en vermindert welzijn.   

In de zorgorganisatie waar we dit testten, ging het e-mailgebruik ook daadwerkelijk omlaag

Duwtjes in de rug  

Henrico en zijn collega’s van de universiteit bedachten een aantal nudges om het e-mailen te verminderen. Henrico legt uit wat nudges zijn: “Nudges zijn kleine duwtjes, veranderingen in de omgeving die mensen helpen hun gedrag te veranderen. Uit onze resultaten bleek dat zorgmedewerkers die kleine duwtjes om minder te mailen goed vonden werken. En ze hadden nog steeds het gevoel zelf te kunnen bepalen hoe ze met mail om konden gaan. De nudges scoorden beter dan de alternatieven, zoals een mailverbod. In de zorgorganisatie waar we dit testten, ging het e-mailgebruik ook daadwerkelijk omlaag.”  

Empoweren  

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek? Leidinggevenden kunnen het welzijn van medewerkers verbeteren, door ze te empoweren – autonomie en regie geven – of gedragsinzichten te gebruiken. Henrico: “We zagen dat je wel voorzichtig moet zijn met het toepassen van empowerend leiderschap. Dit kan welzijn bevorderen, maar niet tijdens een hevige crisis, zoals bij corona. Ook vonden we dat veel zorgmedewerkers wel degelijk gedeeld leiderschap op zich willen nemen, maar dat dit onder andere afhankelijk is van de taak die uitgevoerd moet worden en de context.”  

Praktische lessen voor leidinggevenden  

Henrico concludeert: “Je kan als leidinggevende verschillende dingen doen om het welzijn van medewerkers te bevorderen.” Hij haalt twee belangrijke praktische lessen uit het onderzoek.  

1. Probeer beter te begrijpen hoe het met je medewerkers gaat, en waarom. 

Henrico: Hiertoe moet je als leidinggevende wat meer de bril van een wetenschapper opzetten en je eigen onderzoek uitvoeren. In ons onderzoek hebben we allerlei onderzoeksmethoden getest die je zou kunnen gebruiken, zoals het analyseren van tekst die medewerkers produceren. Dat hoeft niet heel ingewikkeld of wetenschappelijk. Het kan ook door simpelweg te letten op signalen in mailtjes, appjes van collega’s of in gesprekken. Als iemand niet meer in wij-vorm praat maar in ik-vorm, kan het zijn dat zijn of haar bevlogenheid aan het afnemen is.  

 2. Verbeter medewerker welzijn door gepast gebruik te maken van empowerment en gedragsinzichten.   

Henrico: “Maak bijvoorbeeld iemand, die dat wil, vertrouwenspersoon. Let hierbij wel op: beide opties kunnen helpen om welzijn te verbeteren, maar dat hangt af van verschillende factoren. Overweeg of het past in de context van de organisatie en de maatschappij en of de medewerkers het zelf willen.”  

Ook in de praktijk   

Irene van der Fels, onderzoeker bij IZZ, was nauw betrokken bij de onderzoeken van Henrico. Zij is blij met de resultaten: “We passen ze al volop toe om zorgorganisaties te helpen gezond te werken. Zo gebruiken we de geleerde lessen in trainingen voor leidinggevenden, waarin we hen bijvoorbeeld leren om empowerend leiding te geven. En we hebben al een paar leuke projecten gedaan met de nudges. Samen met medewerkers gaan we op zoek naar nudges die helpen om het werk beter te kunnen doen. IZZ en Henrico blijven samenwerken om de zorg te laten werken.

Leestip: proefschrift in gewoon Nederlands  

Op 31 mei 2024 promoveert Henrico van Roekel op zijn proefschrift Working on Well-being: Using Empowerment and Behavioral Insights as Leadership. Approaches to Improve the Well-being of Healthcare Employees.  

Wil je meer weten over de onderzoeken? Je kunt ook een versie van het proefschrift in gewoon Nederlands lezen.  

Downloads

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden