Zorgsucces

Amarant: 'We houden van eenvoud en verbinding'

Een jaar geleden is Amarant succesvol gestart met haar programma rond werkplezier en duurzame inzetbaarheid. Medewerkers en managers waren samen al goed op weg met het werken aan teamontwikkeling en werkplezier. Toen kwam corona. Ester Zeeman, manager HR, over de rol van hr en bestuur in crisistijd.

Foto Estjher Zeeman Amarant


‘De wereld van nu is niet meer de wereld van een jaar geleden’, zegt Ester Zeeman. De gehandicaptenzorgorganisatie uit Noord-Brabant is bezig met zaken die niemand zich ooit had kunnen voorstellen. ‘De pandemie heeft grote invloed op onze cliënten en op onze medewerkers. Achter de schermen zijn wij druk bezig met het mogelijk maken en uitvoeren van honderden testen. Maar ook met begeleiding, nazorggesprekken en het realiseren van extra instroom. Andere collega’s zijn weer druk bezig met het regelen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het geven van trainingen over de wijze waarop die moeten worden gebruikt. Veiligheid was voor ons al een belangrijk thema, maar dit staat nu in een heel ander daglicht.’

Sleutelwoorden samen en focus

Ondanks corona is de tevredenheid onder de medewerkers van Amarant nog altijd erg hoog. Zeeman: ‘Dat blijkt uit een enquête die we in de zomer hebben gehouden. Ook is de saamhorigheid groot. Bij ons doen we het echt samen. We werken allemaal met dezelfde focus om de continuïteit van zorg, direct of indirect, te garanderen. Iedereen springt bij, op elk tijdstip, ook de ondersteunende diensten. Daar ben ik trots op! Maar het verzuim is ook hoog. En daar komt soms bij dat medewerkers of cliënten tien dagen in quarantaine moeten. Dat trekt een grote wissel op de teams.’

Aandacht en verbinding nog belangrijker

Aandacht en verbinding blijven dan ook belangrijke thema’s in het hr-beleid. Alleen gaat dat minder makkelijk. Zeeman werkt zo veel mogelijk thuis en moet dus veel beeldbellen. ‘Digitaal is anders, maar ik heb nu wel veel meer contact met onze managers dan voor corona. Ik bel vaker om te horen of het goed gaat en of ze nog iets nodig hebben. Ik vind digitaal niet per definitie nadelig. Is er iets, dan is het veel belangrijker om op tijd te reageren dan dat die reactie fysiek plaatsvindt.’

De managers vormen bij Amarant een vangnet om de teams te ondersteunen. Zeeman: ‘Maar hun werk is ingrijpend veranderd. Ik heb veel respect voor de manier waarop zij hun rol nu vervullen. Ga er maar aan staan. Ze moeten bijvoorbeeld omgaan met de angst van medewerkers om te gaan werken of met fundamenteel ander gedrag van cliënten.’

Zeeman vindt het ook belangrijk om de thuis werkende medewerkers in de ondersteunende functies aandacht te geven. ‘Ik maak me zorgen over de mentale druk op thuiswerkers. Denk aan alleenstaanden: hoe houden zij het vol? Het thema verbinding blijft in onze organisatie dan ook prominent. Ik stimuleer mensen die verbinding met collega’s te blijven zoeken. Ga samen wandelen in het bos of plan een bijpraatmomentje in. Verbinding zit in de kleine dingen.

Korte lijnen

Ook het bestuur speelt een belangrijke rol in gezond werken. Maar voor een bestuurder die niet op de werkvloer aanwezig mag zijn om kruisbesmetting te voorkomen, is het niet eenvoudig de dialoog gaande te houden met de medewerkers. Zeeman: ‘Bij ons zijn ze gewend om de verbinding te zoeken. En nu ze niet op de werkvloer mogen komen, hebben we de contacten op een andere manier georganiseerd. Om te weten wat er speelt, zijn korte lijnen met de or ook erg belangrijk. En als er ergens een uitbraak is, dan zorgt de bestuurder dat hij contact heeft door bijvoorbeeld te bellen. We houden van eenvoud en verbinding.’

Onafhankelijk adviseren

De ideale samenwerking tussen bestuur en hr op het thema gezond werken, begint volgens Zeeman bij het gezamenlijk vaststellen van dezelfde urgentie. ‘Het begint niet bij gezond werken, maar bij een gezamenlijke hr-visie en -strategie. Het is niet alleen de cliënt op één, maar ook de medewerker. Want dan komt het met het welzijn van de cliënt ook goed. Zo kom je vervolgens uit bij wat daarbij nodig is, zoals gezond, veilig en met plezier werken. Maar ook andere belangrijke zaken als instroom en behoud, leren en ontwikkelen.’

Zeeman vindt tot slot dat hr onafhankelijk moet kunnen adviseren. ‘Hr adviseert en inspireert, het bestuur stelt de kaders en geeft het goede voorbeeld. Hr is de deskundige op het gebied van veilig, met plezier en gezond werken. Maar om ons vak uit te oefenen, is vertrouwen en nauwe samenwerking met het bestuur nodig. Anders kun je wel inpakken.’

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden