Onderzoek

De 7 versnellers van gezond werken

Maak het voor uw zorgmedewerkers mogelijk gezonder te werken. Nu is de tijd er rijp voor. Dat vindt een groep van zeven organisaties waaronder IZZ, die begaan is met de zorgsector. Deze “onderzoekscoalitie” reikt u daarom zeven versnellers aan: de zeven beste manieren om gezond werken structureel te verbeteren.

1. Bouw een gezond organisatieklimaat

icoon

Zorgorganisaties geven sinds de corona-uitbraak veel aandacht aan hun medewerkers en vertrouwen veel op hun vakmanschap. Hierdoor is het organisatieklimaat in 2020 verbeterd. Ook het toekennen van prioriteit aan gezond en veilig werken leidde tot deze verbetering. Houd deze positieve tendens vast. Hoe u gezond werken verankert in het DNA van uw organisatie vindt u in het boek Gezond leiderschap van IZZ.

2. Versterk de mentale fitheid van zorgmedewerkers

icoon

Zorgmedewerkers lijden mentaal onder de crisis. Het verzuim is hoger dan normaal. Hoe voorkom je emotionele uitputting en houd je de bevlogenheid van je medewerkers vast? Door prioriteit te geven aan gezond en veilig werken. Houd de dialoog op gang in de teams. Als zorgmedewerkers hulp nodig hebben, zorg dat die snel en laagdrempelig bereikbaar is.

Meer informatie: izz.nl/stressdebaas

3. Versnel de samenwerking

icoon

In de zorg wordt steeds meer over organisatie en domeingrenzen heen samengewerkt. Door de coronacrisis raakten die samenwerkingsvormen in een stroomversnelling. Neem bijvoorbeeld de samenwerking tussen de zorg en Defensie en tussen zorg en onderwijs. Blijf daarom zoeken naar oude en nieuwe vormen van samenwerking om gezond werken mogelijk te maken.

4. Pak het arbeidsmarktpotentieel

icoon

Door de coronacrisis werd het tekort aan personeel nog duidelijker. Tegelijkertijd slaagde de zorg erin een grote groep mensen te mobiliseren die wilde bijspringen. Met spoedcursussen, e-learnings en andere, vaak digitale leermiddelen werden ze klaargestoomd voor de werkvloer. Er is dus een potentieel aan medewerkers. Het is zaak dit slim te benutten.

5. Zet versoepeling regelgeving door

icoon

De behoefte aan minder regelgeving is groot. Toch kwam de deregulering maar langzaam op gang. Totdat de coronacrisis uitbrak. Om zorgmedewerkers te ontlasten, gingen overheid, zorgverzekeraars en andere instanties veel soepeler om met de regels. Met als resultaat een verlaging van de werkdruk. Nu is het zaak om de regels blijvend te versoepelen en meer op basis van vertrouwen te werken.

6. Zet technologische ontwikkelingen door

icoon

Technologie werd al jaren gezien als de oplossing voor tal van problemen in de zorg. Maar de oude werkwijzen bleven prevaleren. Door corona moest wel naar andere manieren zoals beeldbellen worden uitgeweken. En bleek dat veel zaken wel degelijk langs digitale weg kunnen. Het is nu zaak om kritisch te bekijken waar digitalisering tot betere en goedkopere zorg kan leiden.

7. Vergroot vakmanschap, waardering en zeggenschap

icoon

De zorg is flink complexer geworden. Daarom willen zorgmedewerkers vanuit hun vakmanschap meebeslissen over de organisatie van de zorg. Tijdens de crisis voelden ze echter minder ruimte hiervoor. Om zorgmedewerkers te behouden is het juist nodig om meer ruimte te geven aan vakmanschap en inspraak. Zeker als autonomie en zeggenschap gekoppeld worden aan waardering. Goed blijven luisteren naar de werkvloer is dan ook cruciaal.