Artikel

Stappenplan en materialen voor projectleiders

U vindt hier een overzicht van de stappen die u doorloopt bij de aanpak InDialoog. Ook vindt u per stap de materialen die u als projectleider nodig heeft.

IZZ collectief

InDialoog is een bewezen effectieve aanpak voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. De aanpak bestaat uit drie stappen, die teams achter elkaar in een vaste volgorde doorlopen. Stap 1 Teampeiling, stap 2 Teamdialoog en stap 3 Bestuurder op de werkvloer. Hieronder vindt u een overzicht van de stappen en bijbehorende materialen. 

Succesfactoren 

Omdat Stichting IZZ de aanpak InDialoog uitgebreid heeft getoetst bij meerdere zorgorganisaties, weten we welke zaken goed geregeld moeten zijn voordat u kunt beginnen. Zorg dat u alle onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden. Dan is de aanpak het meest succesvol.

  • Is er een gedreven projectleider beschikbaar die de stappen met structuur en passie wil uitzetten en volgen?
  • Zijn de teamleiders van de teams die meedoen positief over de aanpak en zijn ze bereid om aan hun teamcoachingvaardigheden te werken?
  • Heeft de projectleider het volledige commitment van het bestuur/directie?
  • Is het project voldoende verbonden met andere projecten die binnen de organisatie spelen?
  • Zijn er voldoende communicatiemogelijkheden om de zorgprofessionals betrokken te houden en ze te informeren?