Nieuws

Van werkdruk naar werkplezier uitgelegd

Werken in de gehandicaptenzorg is mooi, maar soms ook zwaar. Merkt u dat medewerkers in uw organisatie werkdruk ervaren? Wilt u dit graag aanpakken, maar weet u niet zo goed hoe? Doe mee met de aanpak Van werkdruk naar werkplezier op basis van de methodiek InDialoog van IZZ. En werk aan een gezond en veilig organisatieklimaat.

IZZ InDialoog

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) biedt u de mogelijkheid om onder begeleiding van Stichting IZZ werkdruk aan te gaan pakken. De aanpak die IZZ begeleidt is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek (InDialoog), die bijdraagt aan minder werkdruk, minder verzuim en een hogere kwaliteit van de dienstverlening. Het toepassen van de methodiek draagt hiermee bij aan het behoud van personeel in onze sector.

Verminderen werkdruk en verzuim

Werkdruk is voor werknemers, werkgevers en sociale partners een belangrijk thema en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om de aantrekkelijkheid van het werk in onze sector te vergroten willen sociale partners optimaal bijdragen aan het verminderen van werkdruk en ziekteverzuim. Daarom zijn er in de Cao Gehandicaptenzorg hierover verschillende afspraken gemaakt. De afspraken in de nieuwe Cao moeten nog worden uitgewerkt.

In de Cao zijn afspraken gemaakt om samen te werken aan minder werkdruk. Wij hopen van harte dat het aanbod vanuit de StAG uw organisatie hierbij kan helpen. Om zo samen te werken aan werk in de gehandicaptenzorg dat iedereen gezond, veilig en met veel werkplezier kan doen.

Werkdruk in de gehandicaptenzorg 

Wat zijn redenen voor zorgmedewerkers om ander werk te zoeken, hoe gaat het met agressie en de maatregelen die daartegen worden genomen? En wat zijn werkstressoren? Download onderaan de pagina de infographic van AZW met daarin alle informatie.  

In drie stappen naar oplossingen voor werkdruk 

In de aanpak Van werkdruk naar werkplezier maken we gebruik van de methode InDialoog van Stichting IZZ. Deze methode helpt om knelpunten in het werk bespreekbaar te maken en op te lossen. In drie stappen ontstaat een continue dialoog tussen zorgprofessionals onderling, maar ook tussen werkvloer en management. Dat heeft positieve effecten voor medewerkers en uiteindelijk ook voor cliënten.

Stap 1 Teampeiling: Wat belemmert het werkplezier en hoe gaat u hierover in gesprek met elkaar? Teamleden bereiden zich voor op de dialoog door een korte peiling. Teamleiders krijgen teamcoachingsessies om hun rol als discussieleider te versterken.

Stap 2 Teamdialoog: Het team bespreekt samen met de teamleider de uitkomsten van de peiling in een oplossingsgerichte dialoog. Samen formuleren ze acties om het werkplezier te vergroten.

Stap 3 Bestuurder op de werkvloer: In een open gesprek bespreekt het team met een bestuurder of directielid de uitkomst van de teamdialoog en welke acties er nodig zijn. De bestuurder neemt ondersteunende besluiten en maakt daarbij gebruik van de expertise van het team.

Het team doorloopt deze 3 stappen in totaal 3 keer voor verschillende thema’s. Bij elke stap en bij elke ronde krijgen de deelnemers professionele begeleiding om het gesprek op een goede manier te laten verlopen. Na korte tijd beheersen zij zelf de gesprekstechnieken. Zo is de basis gelegd voor een blijvende dialoog over gezond werken.

Fasering InDialoog

Om een gestructureerde en continue dialoog goed te implementeren, is fasering noodzakelijk. Dat wil zeggen: vooraf projectmatig voorbereiden en achteraf borgen. Hieronder staan de fases en stappen opgesomd. Voor elke stap staat wie daarin de verantwoordelijkheid heeft (ZO = zorgorganisatie).

Fase 1 Inspireren en organiseren

 • (ZO) Draagvlak creëren binnen de organisatie bij teams en stakeholders (o.a. OR).
 • (ZO) Teams interesseren en selecteren voor de eerste tranche.
 • (ZO) Projectleider benoemen en projectteam samenstellen.
 • (ZO*) Projectleider neemt deel aan Leergang dag 1 (vaste centrale plaats/datum).
 • (IZZ) Uitvoeringsfase plannen (kick-off, 3x3 stappen).
 • (IZZ**) Teamleiders nemen deel aan Teamcoaching dagdeel 1 (op locatie/datum in overleg).
 • (IZZ) Middelen en templates beschikbaar stellen aan projectleider en teamleiders.

Fase 2 Uitvoeren

 • (ZO) Doorlopen van de geplande drie stappen in drie rondes (3x3).
 • (IZZ) Deelname projectleider aan 2e en 3e dag van de Leergang Projectleider.
 • (IZZ) Deelname teamleiders aan 2e en 3e dagdeel van de Teamcoaching.
 • (ZO*) Tussenevaluatie na elke ronde.

Fase 3 Borgen

 • (ZO*) Eindevaluatie en borgen teams 1e tranche.
 • (ZO*) Implementatieplan opstellen (projectleider) voor nieuwe teams en accorderen (MT).
 • (IZZ) Deelname 0,5 terugkomdag Leergang Projectleiders over borgen.

IZZ biedt een aantal uur incompany begeleiding* van de opdrachtgever en projectleider voor overleg. 

*IZZ biedt ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld inhoudelijke bijdrages, procesbegeleiding of review van plannen en documenten.
**De teamcoaching wordt verzorgd door De Haan Organisatiecoaching.

Aan de slag

Gehandicaptenorganisaties kunnen onder begeleiding van Stichting IZZ werkdruk aanpakken. U ontvangt hiervoor subsidie. U kunt uw organisatie aanmelden door contact op te nemen met Martijn Venus, adviseur Gezond Werken.