Nieuws

Nederland van coronaslot, maar zorg- en welzijnsmedewerkers in houdgreep van werkdruk

Terwijl Nederland van het coronaslot is, zitten zorg- en welzijnsmedewerkers in de houdgreep van hoge werkdruk. De helft van hen (48%) ervaart nu al hoge werkdruk en bijna een derde (29%) verwacht dat deze de komende maanden sterk toeneemt. Bovendien zijn zorg- en welzijnsmedewerkers al minder mentaal fit dan de rest van werkend Nederland, hebben zij minder energie en is hun huidige privé-werk balans verre van optimaal (rapportcijfer 6,7). Samen met de impact van corona op henzelf, zijn dit zorgelijke signalen voor verdere verslechtering van hun mentale en fysieke welzijn. Met meer uitval, uitstroom en toenemende druk op zorg en welzijn tot gevolg. Hiervoor waarschuwt PGGM&CO op basis van haar onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Stichting IZZ onder bijna 2000 zorg- en welzijnsmedewerkers.

Zowel de huidige als de verwachte werkdruk onder zorg- en welzijnsmedewerkers is veel hoger dan die van de rest van werkend Nederland. De werkdruk trekt de grootste wissel op hun - ook lagere- privé-werk balans en mentale fitheid. Andere zaken die medewerkers sterk uit balans brengen, zijn onvoldoende rust nemen, het gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn, privé-zorgtaken en emotioneel aangrijpende situaties meemaken.

Meer zorgen om (eigen) gezondheid door corona          

Ook corona laat nog steeds haar sporen na op zorg- en welzijnsmedewerkers. 37% is besmet geweest en 29% daarvan heeft daar langdurig klachten aan overgehouden. Door de pandemie maakt de helft zich zorgen om de gezondheid van hun naasten, 43% is meer bezorgd over de eigen gezondheid. 38% twijfelt door de pandemie of ze dit werk wel kunnen volhouden en 35% heeft minder werkplezier.

Zorg nog verre van ‘vrij’              

Henriette Davelaar, directeur PGGM&CO: ‘Nederland is nu van het coronaslot, maar de zorg en welzijnssector is nog verre van ‘vrij’. Veel zorg -en welzijnsmedewerkers werken al langere tijd op hun reserves. De verwachte sterke toename van werkdruk in combinatie met hun huidige lage energielevel, balans en mentale fitheid, betekent dat de grootste klap nog komt. Het is zaak dat dat wordt voorkomen. Dat doen we door deze cijfers serieus te nemen en onze zorg- en welzijnsmedewerkers te blijven steunen. Juist nu het slot van ons land is, moeten we ons hier allemaal extra van bewust zijn en ernaar handelen.’

Belangrijke rol voor werkgever

Anouk ten Arve, programmamanager gezond werken bij Stichting IZZ: ‘Hier ligt ook een belangrijke rol voor werkgevers. We zien in het onderzoek dat het uitspreken van waardering het belangrijkste ontwikkelpunt voor organisaties en leidinggevenden in de zorg- en welzijnssector is. Ook vinden medewerkers dat hun werkomstandigheden gezonder zijn als ze  meer inspraak en regelvrijheid krijgen.  Als het gaat om corona, ervaren medewerkers in zorg en welzijn minder begrip en financiële steun van werkgevers, dan medewerkers in andere sectoren. Bijna een derde geeft aan dat er in de organisatie  geen hulp is rond corona. Wanneer werkgevers wél hulp aanbieden, zijn medewerkers minder mentaal uitgeput. Tegelijkertijd maken medewerkers ondanks de inspanningen van werkgevers er niet altijd gebruik van. Van de overheid verwachten medewerkers vooral meer financiële waardering en verlaging van de registratiedruk.’ Volgens Ten Arve en Davelaar liggen hier nog kansen voor verbetering.  

Toch werkplezier           

Ondanks de hoge en verwachte toenemende werkdruk, wijkt het (verwachte) werkplezier van zorg- en welzijnsmedewerkers weinig af van de rest van Nederland. Twee op de drie zorgmedewerkers geven werkplezier een ruime voldoende.

Over het onderzoek      

PGGM&CO doet ieder kwartaal onderzoek naar fitheid en balans onder zorg- en welzijnsmedewerkers. Onderzoeksbureau Miles Research voert dit onderzoek uit. Deze keer heeft PGGM&CO in samenwerking met Stichting IZZ ook de effecten van corona op de fitheid van de medewerkers onderzocht. Daarnaast is gekeken naar wat werkgevers in de sector doen om hun medewerkers gezond te houden en welke ondersteuning zij bieden als werknemers corona krijgen. Dit alles bekeken in relatie met de huidige en verwachte toekomstige werkdruk. Voor dit onderzoek is tevens een benchmark onderzoek uitgevoerd onder ‘gemiddeld werkend Nederland’. In totaal hebben bijna 2000 zorg- en welzijnsmedewerkers aan het onderzoek meegewerkt.

Vrijblijvend adviesgesprek

Wil je samen met ons de gezondheid van je medewerkers verbeteren? Laat je gegevens achter. Een van onze adviseurs gezond werken neemt contact op om een vrijblijvend adviesgesprek te plannen. Samen gaan we op zoek naar oorzaken van de hoge werkdruk en stellen we een concreet verbeterplan op. 

Downloads

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden