Nieuws

Voorbeeldstellingen dialoog (Teampeiling stap 1)

Bij stap 1 bereiden de medewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen per thema. De thema s worden vooraf gekozen in de voorbereidingsfase.

Illustratie

Bekijk hier enkele voorbeeldstellingen per thema. Wilt u een volledig overzicht? Download dan de 'Stellingenbibliotheek' onderaan de pagina. 

A. Werkhouding en lichamelijke belasting

1. Ik weet precies hoe ik de juiste houding moet aannemen om zo min mogelijk lichamelijke belasting te ervaren tijdens mijn werk.
2. Wanneer ik niet (meer) precies weet hoe ik de juiste houding aan moet nemen om lichamelijke  overbelasting te voorkomen tijdens werkzaamheden, vraag ik het aan collega’s.

B. Gebruik (til)hulpmiddelen

1. Tijdens het werken onder hoge tijdsdruk is het gerechtvaardigd om de (til)hulpmiddelen niet te gebruiken. 
2. De (til)hulpmiddelen moeten altijd gebruikt worden, ook als de cliënt hier bezwaren tegen heeft. 

C. Beeldschermwerk en zittend werk

1. Ik heb (weleens) lichamelijke klachten doordat ik langdurig werkzaamheden uitvoer achter een computer. 
2. De stoelen, bureaus en werkplekken die wij gebruiken om onze computerwerkzaamheden uit te voeren zijn van voldoende kwaliteit om lichamelijke overbelasting te voorkomen.

D. Werkdruk en stress op het werk

1. We weten in ons team precies wat voor soort werkdruk we ervaren en waar dit vandaan komt. 
2. De door mij ervaren werkdruk heeft te maken met moeilijke beslissingen die ik moet nemen en de verantwoordelijkheden die ik heb (cognitieve werkdruk).

E. Personeelskrapte en -tekorten

1. Binnen ons team is sprake van personeelskrapte, maar niet van een personeelstekort. 
2. Binnen ons team is momenteel sprake van een tekort een personeel dat de kwaliteit van zorg in gevaar brengt.

F. Regeldruk en administratie

1. In ons team zijn er overbodige regels. 
2. In ons team zijn er overbodige procedures.

G. Werk-privé balans en rooster

1. Ik vind dat mijn werk en privéleven voldoende in balans zijn. 
2. Tijdens drukke periodes is het normaal om langer te blijven of eerder te beginnen aan een dienst, ook al kom je hierdoor in de knoop met activiteiten of verplichtingen in je privéleven.

H. Aangrijpende en emotioneel belastende situaties

1. In ons team komen vaak emotioneel belastende situaties voor (zoals confrontatie met lijden en verdriet, ongevallen, medische fouten). 
2. Ik ken het beleid dat binnen onze organisatie gevoerd wordt in het kader van opvang na aangrijpende gebeurtenissen, zoals opvang door BOT of Peer support.

I. Ongewenst gedrag, pesten en roddelen

1. Binnen ons team kun je alles aan elkaar vertellen zonder dat het achter je rug om besproken wordt met een ander. 
2. Op onze afdeling is het verschil tussen plagen en pesten op de werkvloer duidelijk.

J. Veiligheid (omgang met agressie en geweld vanuit patiënten/cliënten)

1. Als ik eerlijk ben, krijg ik vaker te maken met agressie en geweld op mijn werk dan mij lief is. 
2. In mijn werkomgeving (woongroep, afdeling, kantoor) zijn er geen onveilige situaties.

K. Verzuim

1. Ziek zijn is een keuze, verzuim bespreek je. 
2. Mijn werkgever doet genoeg om verzuim te voorkomen.

L. Teamreflectie en samenwerking

1. In ons team durft iedereen elkaar aan te spreken op gedrag.
2. We hebben in ons team een heldere visie op wat we willen bereiken als team.

M. De overgang

1. De overgang hoort er nu eenmaal bij, daar moet je niet bij stilstaan met collega’s op het werk. 
2. Ik heb er geen probleem mee/zou er (in theorie) geen problemen mee hebben om overgangsklachten te bespreken met mijn leidinggevende.

Download hieronder een volledig overzicht van alle stellingen per thema. 

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden