Onderzoek

Wetenschappelijk bewezen: InDialoog werkt!

Tien zorgorganisaties hebben InDialoog in de praktijk getoetst. De kwaliteit van de zorg nam toe en het verzuim daalde drastisch. Bekijk alle resultaten.

InDialoog

De IZZ aanpak InDialoog heeft een positief effect op de beleving van een gezond en veilig organisatieklimaat. Daarnaast heeft de aanpak ook een gunstige uitwerking op het gedrag en de gezondheid van medewerkers, op het zelforganiserend vermogen én op verzuim en kwaliteit van zorg in het team. De zeven belangrijkste effecten van De Aanpak InDialoog (voorheen Organisatieklimaat) zijn: 

1. Gezonder en veiliger organisatieklimaat 

organisatieklimaat

 

Teams ervaren meer aandacht voor hun eigen gezondheid en veiligheid binnen de organisatie. Zij voelen meer steun en betrokkenheid van bestuur, management en collega’s bij het verminderen van lichamelijke en geestelijke belasting dankzij de IZZ aanpak InDialoog. 

 

2. Groter zelforganiserend vermogen 

Zelforganiserend vermogen

Teams tonen meer eigen regie als het gaat om gezond en veilig werken. Ze nemen vaker zelf het initiatief om oplossingen te vinden voor zaken die gezond en veilig werken in de weg staan.

   

   

  3. Medewerkers minder emotioneel uitgeput 

  Minder emotioneel uitgeput

  Medewerkers voelen zich ook minder emotioneel uitgeput door het werk. Ze zijn minder geestelijk vermoeid en ervaren het werk als een minder zware emotionele belasting.

   

   

  4. Gezonder en veiliger gedrag medewerkers

  Gezond en veiliger gedrag

  Teams gedragen zich gezonder en veiliger op de werkvloer. Medewerkers vertonen vooral vaker gedrag dat niet is vastgelegd in formele regels of procedures, maar dat wel bijdraagt aan een gezonde en veilige werkomgeving (bijvoorbeeld elkaar hulp bieden, luisteren of aanspreken). 

   

  5. Kwaliteit van zorg neemt toe

  Kwaliteit zorg

  De kwaliteit van zorg die de teams leveren aan hun patiënten of cliënten is volgens de teamleiders verbeterd.

   

   

  6. Medewerkers minder lichamelijk uitgeput

  Minder lichamelijk uitgeput

  De gezondheid van medewerkers is verbeterd. Medewerkers voelen zich minder lichamelijk uitgeput door het werk. Ze zijn minder vaak moe na een dag werken en voelen dat hun lichaam het werk beter aan kan.

   

   

  7. Het verzuim daalt

  Dalend verzuim

  Het percentage medewerkers in de teams dat aangeeft te hebben verzuimd ligt 68,6% lager dan in teams die de aanpak niet hebben uitgevoerd.

   

   

   

   

  *Verandering zes maanden na afloop van de aanpak ten opzichte van de controlegroep zonder interventie.

  Wetenschappelijke toetsing

  De IZZ aanpak InDialoog zorgt voor gezondere zorgmedewerkers! Dat blijkt uit een wetenschappelijke toetsing binnen tien zorgorganisaties in de vier grootste zorgbranches (ZKH, VVT, GGZ en GHZ). In totaal hebben 220 zorgteams met bijna 3.600 zorgmedewerkers deelgenomen. De onderzoeksopzet bestond uit een veldexperiment met twee onderzoeksgroepen, één voormeting en twee nametingen. Van iedere zorgorganisatie hebben minimaal veertien teams deelgenomen, waarvan de helft de aanpak heeft uitgevoerd (de interventiegroep) en de andere helft niet (de controlegroep).