‘Zorgorganisaties staan open voor versimpeling hr-beleid’

Met het boek ‘Zuurstof voor zorgprofessionals’ riep Anouk ten Arve zorgorganisaties onlangs op te stoppen met de wildgroei aan leefstijlprogramma’s en vitaliteitscursussen. De zorgprofessional snakt naar adem: door de continue overvraging zijn ze uitgeput. Anouk pleit voor het versimpelen van het hr-beleid. Hoe deze boodschap landt? De auteur deelt de eerste reacties: ‘Het boek drukt je met de neus op de feiten.’ 

Foto Abouk

Paspoort

Naam: Anouk ten Arve
Functie: Arbeids- en gezondheidsexpert bij IZZ
 

Het boek ‘Zuurstof voor zorgprofessionals’ is het resultaat van een intensieve samenwerking met zorgprofessionals, hr-managers, bestuurders en wetenschappers. In het boek biedt Anouk oplossingen die zorgmedewerkers meer lucht geven. Eenduidig beleid dat juist wel bijdraagt aan het oplossen van grote knelpunten zoals hoge werkdruk, administratieve rompslomp en uitval van zorgmedewerkers.

‘Doe minder, met meer impact’

Het huidige versnipperde hr-beleid draagt niet bij aan oplossingen. Zorgorganisaties stapelen nu te veel hr-programma’s en vitaliteitsprojecten, concludeert Anouk. Zo heeft een zorgorganisatie al snel zo’n 100 á 150 initiatieven lopen op het gebied van behoud, gezond werken en vitaliteit. Volgens Anouk is dat ‘too much’, te complex en niet te managen. Haar conclusie: doe minder, met meer impact. Wat er dan wel moet gebeuren? We moeten terug naar de kern: een eenduidige manier van werken, aandacht voor onderlinge verhoudingen en een versimpeling van het hr-beleid.’ 

Hoe zijn de reacties op je pleidooi?

‘Enorm positief. Veel bestuurders en hr-professionals herkennen zich in de onderwerpen die ik aansnijd. Ze geven bijvoorbeeld aan dat ook zij te veel vitaliteitscursussen organiseren, en vele verschillende methodes hanteren. Het boek drukt ze nogmaals met de neus op de feiten. Verschillende zorgorganisaties staan nu wél open om aan de slag te gaan met versimpeling.’ 

Heb je daar voorbeelden van? 

‘Ik sprak laatst een hr-directeur. Zij vertelde dat ze door het boek met een andere blik keek naar een overleg met haar team. Vrijwel direct na de start van de meeting vlogen de ideeën voor nieuwe thema’s en bijbehorende methoden al over de tafel. ‘Daar gaan we weer’, dacht zij. Ze heeft er toen op aangedrongen dat het team alle plannen kritischer beoordeelt. Dragen de projecten écht bij aan de doelen van de organisatie, zoals het behoud van zorgprofessionals en het verlagen van werkdruk? Zij ging er dus meteen mee aan de slag, ook het team was enthousiast. Dat vind ik mooi!'

‘De dialoog aangaan kan het verzuim in de zorg met 70% verminderen’

Een begeleider uit de gehandicaptenzorg vertelde me dat ze na het lezen direct contact zocht met haar bestuurder. Om een kop koffie te drinken en om meer inzicht te geven in het reilen en zeilen op de werkvloer. Zij had het gevoel dat ze meer moest inzetten op de verbinding tussen de verschillende lagen van de organisatie. Ook dat vond ik fijn om te horen.’

InDialoog

Wil jij ook een organisatieklimaat waarin gezonder wordt gewerkt? InDialoog van IZZ is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een veilige dialoog over knelpunten die zorgmedewerkers ervaren. Om zo samen met collega’s, teamleiders en bestuurders te zoeken naar oplossingen. Het resultaat: lager verzuim, minder uitstroom en méér werkplezier.

Zijn er ook zorgorganisaties die weerstand hebben tegen je ideeën?

‘Ik vind het wonderbaarlijk, maar nee. Ik heb nog geen enkel geluid van weerstand gehoord.’

En hoe komt dat?

‘Waarschijnlijk omdat het boek een combinatie is van gedegen onderzoek en tien jaar praktijkervaring. In het boek vertel ik eigenlijk niets nieuws. En dat was ook niet mijn bedoeling. Ik wil juist laten zien dat er al zoveel beschikbaar is in organisaties. Dat het niet een kwestie is van weer iets nieuws, maar dat je met minder meer impact kunt maken. 

Ook de dialoog aangaan werkt heel goed als smeerolie. Dat is een open deur, maar wel een die wetenschappelijk bewezen is. Door als medewerkers, teamleiders en bestuurders op structurele basis met elkaar in gesprek te gaan, creëer je al binnen 6 tot 9 maanden een gezonder organisatieklimaat.

Onze methode InDialoog is bij meer dan 235 organisaties in de praktijk getoetst. Met elkaar in dialoog gaan, binnen alle lagen van de organisatie, en samen zoeken naar oplossingen kan het verzuim in de zorg met 70% laten verminderen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van bestuurskundige Babette Bronkhorst. Er ligt dus veel bewijsmateriaal. Het is nu aan de zorgorganisaties om die kennis in hun voordeel te gebruiken.’ 
 

Een gezond organisatieklimaat leidt tot gezondere zorgmedewerkers. Maar wat is een gezond organisatieklimaat? En hoe zorg je daar als bestuurder of teamleider voor?

Waarom moeten zorgorganisaties iets doen met je bevindingen?

‘De uitval van zorgprofessionals loopt steeds verder op. Je leest de alarmerende verzuim- en uitstroomcijfers geregeld in de kranten. Dus nú is het moment de zorgprofessional op één te zetten en te kiezen voor een plezierig en gezond werkklimaat. Dat begint met echt luisteren naar wat zij nodig hebben en hierin faciliteren.’

Krijg je ook veel verzoeken van organisaties om ze daarbij te helpen?

‘Jazeker, ik krijg veel aanvragen voor lezingen en workshops. En het boek wordt flink gelezen: de 1e druk van het boek is al bijna uitverkocht. Daarom is de tweede druk nu in de maak. Vanwege de grote interesse in workshops gaan we na de zomer ook een serie in company workshops ontwikkelen. Dus echt voor binnen organisaties zelf. Het doel van zo’n workshop wordt dan samen met de hr-afdeling het beleid te versimpelen. We brengen eerst de visie en de doelen van de organisatie in kaart, is het idee. Vervolgens kijken we wat nodig is om die doelen te bereiken. Maar vooral: wat níet nodig is?’

En dan?

‘Met die informatie gaan we opruimen. Projecten schrappen. De programma’s die uiteindelijk overblijven, dragen dan wel aantoonbaar bij aan een gezondere organisatie.’

Wat is je belangrijkste tip voor zorgorganisaties?

‘(Lacht) Koop het boek! Maar neem vooral eens de tijd om goed te reflecteren, ga er eens als een drone boven hangen. Iedereen heeft als doel om goede zorg te leveren in een plezierige en gezonde werkomgeving. Maar denk goed na wat je daarvoor nodig hebt. En ik kan het niet genoeg benadrukken: stop met de initiatieven die daar niet aan bijdragen.’ 

‘Zuurstof voor zorgprofessionals’

Wil je weten hoe je jouw hr-beleid kunt versimpelen? En hoe je grote knelpunten als werkdruk, verzuim en administratieve last kunt aanpakken? Anouks boek ‘Zuurstof voor zorgprofessionals’ laat zien hoe je de zorgprofessional weer centraal zet in jouw beleid.