Onderzoek

Actieprogramma behoud zorgpersoneel

Met oplopende personeelstekorten is iedere medewerker in de sector hard nodig. Er stromen gelukkig steeds meer mensen in. Maar de uitstroom is (te) groot. Hoe kunnen we zorgen voor een duurzame instroom en behoud van zorgpersoneel? IZZ startte samen met Transvorm en Avans Hogeschool het actieprogramma behoud personeel zorg en welzijn.

Actieplan behoud zorgpersoneel

In de afgelopen jaren startten meer mensen met een opleiding in zorg en welzijn. Ook stapten werknemers uit andere sectoren over naar een loopbaan in die sector. Tijdens de coronacrisis meldden meer dan 20.000 vrijwilligers zich aan om zorgorganisaties te helpen via het initiatief ‘Extra handen voor de zorg’. De verwachtingen van studenten en nieuwe medewerkers komen echter niet altijd overeen met de realiteit. Daardoor stromen ze vaak snel na hun start weer uit, wat de personeelsgroei in de sector zorg en welzijn weer teniet doet.

Onderzoeken

We onderzochten de problematiek en de oorzaken van de uitstroom van personeel in zorg en welzijn. 

  • Wij onderzochten het psychisch zorggebruik en de verloopintenties van onze jonge leden. De resultaten van dit onderzoek staan in het Whitepaper
  • Avans Hogeschool liet onderzoek doen onder de studenten Verpleegkunde en recent afgestudeerde alumni. Zij vroegen hen naar hun blik op de toekomst.
  • Transvorm ondervroeg zorg- en welzijnsmedewerkers die vertrokken bij hun werkgever. Zij peilden onder andere hun vertrekredenen, nieuwe werk(veld) en vroegen daarnaast naar verbeterpunten om vertrek te voorkomen. Een factsheet geeft een samenvatting van cijfers. Of lees alle resultaten van het onderzoek.

Concrete aanbevelingen

De drie onderzoeken zijn samengebracht in een gezamenlijke publicatie met concrete aanbevelingen en verbeterpunten voor onboarding, ontwikkelmogelijkheden en organisatieklimaat. 

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden