Onderzoek

Behoud uw jonge zorgmedewerkers; doe mee met de interventie

Hoe behoudt u jong zorgtalent? Op basis van onderzoeken en gespreksrondes heeft IZZ een interventie ontwikkeld. Volgende stap is om de interventie bij zes zorgorganisaties in de langdurige zorg uit te voeren. Doet u mee?

behoud jong zorgtalent

Het psychisch zorggebruik is toegenomen onder jongeren en de verloopintenties zijn hoog, blijkt uit onderzoek van IZZ. Daarom is er vervolgonderzoek gedaan naar de gezondheid en het welzijn van jongeren in de zorg. Ook is in vijf gespreksrondes gezocht naar een geschikte interventie om jonge zorgmedewerkers mentaal gezond te laten werken.

Kop(pel)coaches

De meest genoemde interventie op individueel niveau is een buddysysteem; een zogenoemde Kop(pel)coach (jonge medewerker gekoppeld aan ervaren collega met dezelfde functie). Op teamniveau is dat intervisie over de onderwerpen die uit de gesprekken naar voren komen, zoals werkplezier, werkdruk, veiligheid, loopbaanmogelijkheden, en samenwerking binnen het team. De interventie op organisatieniveau is een jongerenraad die onder meer het gesprek met het bestuur kan aangaan. Hierin wordt bijvoorbeeld dieper ingegaan op de visie van de organisatie en hoe deze past bij de visie van de jongeren.

Ook voor ervaren collega’s

Onderzoeker Irene Van der Fels: ‘Deze drie worden geïntegreerd tot één interventie, want uit onderzoek weten we dat een integrale aanpak van deze drie niveaus het meest effectief is. Op deze manier heeft de interventie niet alleen een gunstig effect op de jonge zorgmedewerkers, maar ook op hun ervaren collega’s.

Meewerken aan de interventie?

De interventie wordt het komende jaar eerst uitgevoerd in zes zorgorganisaties in de langdurige zorg (ggz, gehandicaptenzorg en VVT). Wilt u de interventie Behoud jong zorgtalent in uw organisatie uitvoeren? Stuur een mail naar service@stichtingizz.nl.

Lees in de Factsheet meer over onze aanpak om jong talent te behouden voor de zorg.

 

Downloads