Onderzoek

Waak over uw jonge zorgmedewerkers; doe mee met de interventie

Hoe behoudt u jong zorgtalent? Op basis van onderzoeken en gespreksrondes heeft IZZ een interventie gevonden. Volgende stap is om de interventie bij zes zorgorganisaties in de langdurige zorg uit te voeren. Doet u mee?

afbeelding zorgtalent

IZZ ziet dat het psychisch zorggebruik is toegenomen onder jongeren en dat de verloopintenties hoog zijn. Daarom hebben we specifiek onderzoek gedaan naar de gezondheid en welzijn van jongeren in de zorg. Ook hebben we in vijf gespreksrondes gezocht naar een geschikte interventie om jonge zorgmedewerkers mentaal gezond te laten werken. 

Factsheet onderzoek jonge zorgmedewerkers

Op drie niveaus

De meest genoemde interventie op individueel niveau is een buddysysteem een zogenaamde Kop(pel)coach (jonge medewerker gekoppeld aan ervaren collega met dezelfde functie). Op teamniveau is dat intervisie over de onderwerpen die uit de gesprekken naar voren komen, zoals werkplezier, werkdruk, veiligheid, loopbaanmogelijkheden, en samenwerking binnen het team. De interventie op organisatieniveau is een jongerenraad die onder meer het gesprek met het bestuur kan aangaan. Hierin wordt bijvoorbeeld dieper ingegaan op de visie van de organisatie en hoe deze past bij de visie van de jongeren.

Ook voor ervaren collega’s

Onderzoeker Irene Van der Fels van IZZ: ‘Deze drie worden geïntegreerd tot één interventie, want uit onderzoek weten we dat een integrale aanpak van deze drie niveaus het meest effectief is. Op deze manier heeft de interventie niet alleen een gunstig effect op de jonge zorgmedewerkers, maar ook op hun ervaren collega’s.

 

Downloads

Meewerken aan interventie

We willen de interventie het komende jaar eerst uitvoeren in zes zorgorganisaties in de langdurige zorg (ggz, gehandicaptenzorg en VVT). Wilt u de interventie Behoud jong zorgtalent in uw organisatie uitvoeren?