Artikel

Heeft uw medewerker recht op een werkgeversbijdrage?

De collectieve ziektekostenregeling IZZ is een onderdeel van de meeste zorg-cao’s. In deze cao’s is door werkgevers en werknemers in de zorg een werkgeversbijdrage voor de aanvullende pakketten Zorg voor de Zorg afgesproken. De bijdrage (garantieregeling) is een aantrekkelijke, secundaire arbeidsvoorwaarde voor medewerkers in de zorg. 
 

IZZ Werkgeversbijdrage

Cao’s met werkgeversbijdrage

In de cao’s GGZ, VVT, Ziekenhuizen, Gezondheidscentra, Huisartsassistenten, Ambulancezorg, Sanquin en Jeugdzorg is een werkgeversbijdrage voor deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering opgenomen. Afhankelijk van de cao krijg je een werkgeversbijdrage voor de basisverzekering of de Zorg voor de Zorg-pakketten bij IZZ. Let op: cao-onderhandelingen in diverse zorg-cao’s kunnen invloed hebben op de werkgeversbijdrage. 

Garantieregeling

In de zorg cao’s GGZ (vanaf 1 juni 2019), Ziekenhuizen (vanaf 1 december 2019) en VVT (vanaf 1 januari 2009) zijn garantieregelingen opgenomen voor de werkgeversbijdrage van de IZZ ziektekostenregeling. Deze garantieregeling houdt in dat werknemers en hun gezinsleden die onder deze cao’s vallen en het Zorg voor de Zorg-pakket hadden, het recht op de werkgeversbijdrage voor het Zorg voor de Zorg-pakket houden. Dit recht vervalt als de medewerker het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket laat vervallen, behalve wanneer de medewerker overstapt naar Zorg voor de Zorg Budget (alleen bij CZ) en Zorg voor de Zorg Instap (VGZ).

Overzicht werkgeversbijdrage en garantieregeling

Via de knop hieronder vind je per cao en per maand de bruto werkgeversbijdrage voor 2024. Op de werkgeversbijdrage wordt loonbelasting ingehouden. Op de salarisstrook staat hoe hoog de uiteindelijke nettobijdrage is.

Wanneer kan je medewerker een collectieve IZZ Zorgverzekering afsluiten?

Zorgmedewerkers of leden van PGGM&Co en CNV Connectief Zorg en Welzijn kunnen een collectieve IZZ Zorgverzekering afsluiten en deelnemen aan de IZZ-regeling. Precies weten wie mogen deelnemen? Lees hier meer. 

IZZ, voor gezonde zorgmedewerkers en zorgorganisaties

Stichting IZZ zet zich in voor een gezonde zorg. We onderzoeken jaarlijks het zorggebruik in de zorg en ontwikkelen trainingen voor zorgwerkgevers op het gebied van gezonder werken in de zorg. Zorgmedewerkers helpen we op weg met de IZZ Zorgverzekering, webinars, trainingen, tips en tools over gezond werken in de zorg

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden