Artikel

Wie mag gebruikmaken van de IZZ Zorgverzekering?

Als je in de zorg werkt of lid bent van PGGM&CO of CNV Connectief Zorg en Welzijn, dan kun je gebruikmaken van de IZZ Zorgverzekering.

IZZ Zorgverzekering - ledencollectief

Wie mag deelnemen?

De IZZ Zorgverzekering is er speciaal voor de ruim 1,2 miljoen mensen die werken bij een zorg- of welzijnsorganisatie of uitzendbureau, zorgstudenten, zelfstandigen die werken in zorg en welzijn en leden van PGGM&GO en CNV Connectief Zorg en Welzijn. Ook gezinsleden doen mee (waarvan kinderen onder de 18 jaar gratis zijn meeverzekerd). Iedereen wordt zonder medische of tandheelkundige keuring geaccepteerd voor de basisverzekering.

1. Werknemers in de zorg in:

  • eerste lijn: gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en huisartsenposten;
  • tweede lijn cure: algemene ziekenhuizen (uitgezonderd universitair medische centra), artsenlaboratoria, diagnostische centra en bloedbanken, zbc’s, privéklinieken en ambulancezorg;
  • tweede lijn care: verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, organisaties voor gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, dialysecentra, audiologische centra en epilepsiecentra;
  • welzijn: organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening die de cao Welzijn volgen, kinderopvangorganisaties en jeugdzorg;
  • ketenzorg: organisaties die zorg van zorgorganisaties combineren of er waarde aan toevoegen;
  • ondersteunende organisaties: laboratoria, trombosediensten, ziekenhuisapotheken, advies- en onderzoeksorganisaties voor zorg en welzijn (zoals NIVEL, Prismant);
  • vakbonden voor zorg en welzijn: FNV Zorg en Welzijn, CNV Connectief Zorg en Welzijn, NU’91, FBZ, De Unie, NVDA, enzovoort.

2.   Zelfstandigen in de zorg
 

3.   Studenten die een opleiding in zorg en welzijn volgen
 

4.   Leden van ledencoöperatie PGGM&CO

Iedereen die in de zorg heeft gewerkt en pensioen heeft opgebouwd bij PFZW, kan ook een IZZ zorgverzekering afsluiten. Hiervoor heb je een lidmaatschap van ledencoöperatie PGGM&CO nodig. 

Achter de paarse knop vindt u ook het Reglement Collectieve Ziektenkostenregeling, waarin nog nauwkeuriger de randvoorwaarden voor deelname staan. 

De persoonlijke situatie van mijn medewerker verandert

Gaat uw medewerker met pensioen, krijgt hij of zij een kind of is er sprake van een scheiding? Lees dan hier de informatie over de deelname van uw medewerker aan het IZZ collectief.

IZZ, voor gezonde zorgmedewerkers en zorgorganisaties

Stichting IZZ zet zich in voor een gezonde zorg. We onderzoeken jaarlijks het zorggebruik in de zorg en ontwikkelen trainingen voor zorgwerkgevers op het gebied van gezonder werken in de zorg. Zorgmedewerkers helpen we op weg met de IZZ Zorgverzekering, webinars, trainingen, tips en tools over gezond werken in de zorg.